Adana SMMM Muhasebe Sitesi

Tam Versiyon: Smmm ve Ymm ne iş yapar ?
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
SMMM TEK BAŞINA YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER:
 • GKGMİ ve standartlarına uygun olarak gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin defter ve belgelerini tutmak

 • Beyanname Düzenlemek

 • Gelir Tablosu Düzenlemek

 • Bilanço Düzenlemek

 • Diğer İşlemleri Yapmak
YMM TEK BAŞINA YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER:
 • Tasdik yapabilirler.

 • Defter tutamazlar.

 • Muhasebe Bürolarına ortak olamazlar.
SMMM / YMM YAPABİLECEĞİ İŞLER:
 • Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek

 • Muhasebe, Mali Mevzuat, Vergi, Finansman gibi alanlarda danışmanlık yapmak

 • Denetim, analiz, inceleme yapmak ve sonuçlarını raporlamak, gerekli yazışmaları yapmak

 • Bilirkişilik, tasfiye memurluğu, hakemlik, murakıplık yapmak.