Adana SMMM

Tam Versiyon: SMMM ve YMM olma Genel ve özel şarlar
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
MESLEK MENSUBU OLMANIN GENEL ŞARTLARI:
 • C. Vatandaşı olmak

 • Medeni Hakları Kullanma Ehliyetine ( Fiil ehliyetine ) sahip olmak

 • Kamu haklarından mahrum olmamak

 • TCK 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş dahi olsa, kasten işlenmiş bir suçtan dolayı 1 yıl ve üstünde hapis cezası almamak,
Kaçakçılık, vergi kaçırma, hırsızlık gibi suçlardan ceza almamak.
 • Ceza ve disiplin soruşturması sonucu memuriyetten çıkarılmamış olmak

 • Meslek şeref ve hassasiyetine uymayan davranışlarda bulunmamak
 
Bu koşullara sahip olmayan meslek mensupları hakkında;
 • Çalışanlar listesinden kayıtlarını silme

 • Meslekten çıkarma cezası uygulanır.
 
MESLEK MENSUBU OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI: (SMMM İÇİN)
 • Hukuk, İktisat, İşletme vb alanlardan lisans ya da lisansüstü seviyede mezun olmak

 • Smmm, Ymm yanında, denetiminde, gözetiminde 3 yıl süre ile staj yapmak

 • SMMM sınavını kazanmış olmak

 • SMMM ruhsatını almış olmak
NOT: Vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmuş kişilerde, YMM sınavında başarılı olmaları durumunda SMMM sınavını kazanma şartı aranmaz.
MESLEK MENSUBU OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI: (YMM İÇİN)
 • 10 Yıl süre ile SMMM olmak

 • YMM sınavında başarılı olmak

 • YMM ruhsatını almış olmak

 • YMM, fiili olarak göreve başlamadan önce ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’ nde yemin ederler.