Adana SMMM

Tam Versiyon: SMMM ve YMM Disiplin Cezaları Nelerdir
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
 • UYARMA: Meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
 
 • KINAMA: Meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.
 
 • GEÇİCİ OLARAK FAALİYETTEN MEN: Mesleki sıfatı saklı kalmak sureti ile altı aydan az, 1 yıldan fazla olmamak kaydı ile mesleki faaliyetten alıkoymadır.
 
 • YEMİNLİ SIFATINI KALDIRMA: YMM nin Yeminli sıfatının kaldırılmasıdır.
       ( Tasdik yetkisini mükerrer olarak gerçeğe aykırı kullanması durumunda )
 
 • MESLEKTEN ÇIKARMA: Meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.
 
 
 • Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Maliye Bakanlığınca ilk defa tespit edilen ve rapora bağlanan YMM ler hakkında geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, bu hususun tekerrür etmesi halinde yeminli sıfatının kaldırılması cezası verilir.
 
 • Üç yıllık bir süre içinde iki defa veya daha fazla disiplin cezası gerektiren davranışta bulunan meslek mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir.
 
 • Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan Disiplin cezası verilmez. Yetkili disiplin kurulu 10 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayanlar, bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
 
 
 • Disiplin cezaları kesinleşme tarihinde itibaren uygulanır.
 
 • Geçici olarak mesleki faaliyetten men, yeminli sıfatının kaldırılması, meslekten çıkarma, bir mahkeme kararı olmadan uygulanamaz.
 
 • Cezalar kesinleştikten sonra mesleki faaliyette bulunamazlar.
 
 • 3.4.5. maddelerin cezaları kesinleştikten sonra, Maliye Bakanlığı ilgili kuruluşlara bildirir, resmi gazetede ve odaların internet sitelerinde yayınlanır.