Adana SMMM

Tam Versiyon: Çalışanlar Listesinden silinmeyi gerektiren haller
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı çalışanlar listesinden yönetim kurulu tarafından silinir;
 
 • Meslek mensubunun mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması ya da bu durumun oda tarafından tespit edilmesi

 • Çalışma bürosunu oda sınırları dışına nakletmesi

 • Meslekten çıkarmayı gerektirecek cezalara çarptırılması

 • Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmesi

 • Ruhsatın verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan nedenlerin sonradan tespit edilmiş olması
 
ÇALIŞANLAR LİSTESİNDEN SİLİNME:
 
 • Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden meslek mensubu bu listeye yeniden yazılır.

 • Karar yazılı olarak ilgiliye tebliğ edilir.

 • Meslek mensubu çalışma listesinden silinme dışındaki kararlara karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Birliğe itirazda bulunabilir.

 • Birlik bu itirazı 15 gün içinde karara bağlar.

 • Birliğin kararına karşı itiraz merci Bakandır.

 • İtiraz süresi, ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gündür.

 • Bakanın vereceği karar nihaidir.

 • Meslek mensubu, karar kesinleşinceye kadar mesleğine devam edebilir.

 • Karar kesinleştikten sonra mesleki faaliyette bulunamaz.

 • Oda disiplin kurulu gerekli görmesi halinde, meslek mensubunu geçici olarak mesleki faaliyette bulunmasını yasaklayabilir.