Adana SMMM Muhasebe Sitesi

Tam Versiyon: DENETİM RAPORUNUN BÖLÜMLERİ
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
DENETİM RAPORUNUN BÖLÜMLERİ:
 
 1. Genel Bilgi Bölümü: İlgililerin belirtildiği

 2. Denetim Kapsam Bölümü: Mali Tabloların GKGMİ göre düzenlenip düzenlenmediğinin belirtildiği,

 3. Meslek Mensubunun Açıklama ve Görüş Bölümü: Meslek mensubunda oluşan kanaatin belirtildiği,

 4. Rapor Tarihi Bölümü: Denetimin bittiği tarihin gösterildiği,

 5. Meslek Mnesubunun İmzası:
 
 
DENETİM RAPORUNUN ÇEŞİTLERİ:
 1. Olumlu Rapor:

 2. Şartlı Denetim Raporu:

 3. Olumsuz Rapor:
 
 
DENETLEME RAPORU İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR:
 
 • SMMM tarafından düzenlenen raporlar ile YMM tasdiki ihtiva etmeyen raporlarda “ilgili mevzuata uygundur.” İbaresi bulunmaz.

 • Bu hükümlerin açıkça yazılması zorunludur.

 • Bu ibare ancak YMM tasdiki ihtiva eden raporlarda kullanılabilir.

 • Tasdik işlemine bağlı olsun ya da olmasın denetimden sorumlu meslek mensubunca imzalanması esastır.