Adana SMMM Muhasebe Sitesi

Tam Versiyon: Genel Mesleki Standartlar
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Genel Mesleki Standartlar
  • Mesleki ünvanı ile yeterlilik ilkesi

  • Mesleki eğitim ve bilgi

  • Dürüstlük güvenirlilik ve tarafsızlık

  • Sır Saklama

  • Sorumluluk

  • Bağımsızık

  • Haksız Rekabet