Adana SMMM Muhasebe Sitesi

Tam Versiyon: Gayrimenkul Alımlarıyla İlgili Muhasebe Kayıtları
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
KLM A.Ş. faaliyette bulunduğu fabrika binasını 3.000.000 TL’ye satın almıştır. Fabrika binasının bedeli çek düzenlenerek ödenmiştir.
----------------------------------------------------------/-----------------------------------------
252 BİNALAR                      3.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV          540.000
                                           103 VER. ÇEKLER   3.540.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Örnek: XYZ A.Ş. yatırım amaçlı 3.000.000 TL’ye bir villa satın almıştır. Villa bedelinin yarısı çek yarısı da nakit ödenmiştir.
----------------------------------------------------------/-----------------------------------------
252 BİNALAR                       3.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV          540.000
                                          103 VER. ÇEKLER   1.770.000
                                          102 BANKALAR       1.770.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Örnek: KLM A.Ş. Merkez idare binasını 500.000 TL karşılığı sahibi olan bay B den satın almıştır. Satın alma işlemi noter kanalıyla gerçekleşmiştir.
----------------------------------------------------------/-----------------------------------------
252 BİNALAR               500.000
103 VER. ÇEKLER   500.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Örnek: Polatlı A.Ş. aktifinde 1 yıldır  500.000 TL kayıtlı bulunan dairesini 600.000 TL karşlığı Bay C’ye satmıştır. Daire için toplam 30.000 TL birikmiş amortismanı bulunmaktadır.
-------------------------------------------------/------------------------------------------
120 ALICILAR               708.000
257 BİRİKMİŞ AMORT.  30.000
252 BİNALAR  500.000
391 İLAVE KDV 108.000
679 DİĞ.OL.DIŞ.GEL  130.000
----------------------------------------------------------------------------------------------
Görüldüğü üzere şirketin aktifinde sadece 1 yıl kalması dolayısıyla söz konusu satış ne KDV ne de Kurumlar vergisi istisnasından yararlanmaktadır.

Kaynak : Muhasebetr