Hoşgeldin Ziyaretçi
Mesaj atabilmek için forumumuza kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adı
  

Şifre
  

Forumlarda Ara

(Gelişmiş Arama)

Forum İstatistikleri
» Üye Sayısı: 15
» En Son Üyemiz: jahda56
» Konu Sayısı: 54
» Mesaj Sayısı: 54

Tam İstatistik

Çevrimiçi Kullanıcılar
Şu anda 8 çevrimiçi kullanıcı var.
» 0 üye | 8 Misafir

En Son Konular
Kosgeb Girişimcilik Deste...
Forum: Kosgeb
Son Mesaj: Suat ADANAN
11-16-2018, 09:10 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 389
2018 Doğum Yardımı Ne Kad...
Forum: Sgk Mevzuat
Son Mesaj: Suat ADANAN
11-15-2018, 08:31 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 375
İnteraktif Vergi Dairesin...
Forum: Vergi Mevzuatı
Son Mesaj: Suat ADANAN
11-15-2018, 08:29 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 1,308
Tarım Bağkuru Sigortalılı...
Forum: Sgk Mevzuat
Son Mesaj: Suat ADANAN
11-15-2018, 08:26 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 328
Özel Hesap Dönemine Tabi ...
Forum: Vergi Mevzuatı
Son Mesaj: Suat ADANAN
08-03-2018, 10:26 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 2,570
Askerlikte Kıdem Tazminat...
Forum: SGK İşveren
Son Mesaj: Suat ADANAN
08-02-2018, 02:30 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 1,277
Genç İşverenin Bağkur Pri...
Forum: Sgk Mevzuat
Son Mesaj: Suat ADANAN
08-02-2018, 02:20 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 2,214
SGK İşyeri Tescil Online ...
Forum: SGK İşveren
Son Mesaj: Suat ADANAN
07-06-2018, 09:48 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 1,442
2018 Yılı Ocak-Eylül Döne...
Forum: Vergi Mevzuatı
Son Mesaj: Suat ADANAN
06-21-2018, 04:39 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 6,863
2017 yılı Kapanış Tasdiki...
Forum: Vergi Mevzuatı
Son Mesaj: Suat ADANAN
06-21-2018, 04:38 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 4,357

 
  Kreş ve Gündüz Bakımevlerine İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası Nasıl Uygulanacaktır?
Gönderen: Suat ADANAN - 06-19-2018, 08:16 AM - Forum: Muhasebe Kayıtları ve Dersler - Cevap Yok

Kreş ve gündüz bakımevlerinin söz konusu istisnadan yararlanabilmesi için bu kurumların 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş olmaları gerekmektedir. Bu tarihten önce faaliyete geçen kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden doğan kazançlar için anılan istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
Mükellefler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri hesap döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.
Kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin düzenleme 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreş ve gündüz bakımevleri açısından geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olduğundan, 1/1/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları, faaliyete geçilen dönemden itibaren beş hesap dönemi boyunca kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Kaynak : Koray ATEŞ

Bu öğeyi yazdır

  2018 Mali Tatil Ne Zaman
Gönderen: Suat ADANAN - 06-19-2018, 08:13 AM - Forum: Vergi Mevzuatı - Cevap Yok

2018 yılı için:
• Beyan süresi 3-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz 2018 Cuma bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü,
• Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2018 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 25 Temmuz 2018 Çarşamba, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26 Temmuz 2018 Perşembe günü mesai saati bitimi olacaktır.
Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil düzenlemeleri uygulanmamaktadır.
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan meslek mensuplarının, 1-20 Temmuz günleri arasında mer’i mevzuata göre yapmaları gereken bazı vergi ve sosyal güvenlik işlemelerini 20 Temmuz tarihinden sonraya erteleyerek meslek mensupları ve yükümlülere kolaylıklar getiren 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun, 28/03/2007 tarihli ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Yasanın 1’inci maddesine göre, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanmakta, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde ise, mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.
27/01/2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 18’inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere ilişkin olarak 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)” ile “1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliği”nde de bazı değişiklikler yapılmıştır.
Bu düzenlemeye göre, 2018 yılında mali tatil, 3-20 Temmuz 2018 günleri arasında uygulanacaktır.
II- YASADA YER ALAN DÜZENLEMELER
1- Vergiyle İlgili Düzenlemeler
5604 sayılı Yasada, vergi ile ilgili bazı işlemlerin süresinin uzayacağı, bazı işlemlerin süresinin işlemeyeceği ve bazı işlemlerin yapılamayacağına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler, aşağıdaki gibidir:
1.1- Sürelerin Uzaması
5604 sayılı Yasanın 1’nci maddesine göre, son günü malî tatile rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Bu süreler aşağıdaki gibidir: (5604 sayılı Yasa Md. 1/ 2)
✓ Beyanname verme süreleri: Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.
✓ İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta ödeme süreleri: İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.
✓ Uzlaşma ve ceza indirimine ilişkin süreler: Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.
✓ Devamlı bilgi vermeye ilişkin süreler: Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.
Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır.
Ayrıca malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten 5604 sayılı Yasa kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır.
1.2-Sürelerin İşlememesi:
Aşağıda belirtilen süreler malî tatil süresince işlemez.
✓ Muhasebe kayıt süreleri: Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri,
✓ Bildirim süreleri
✓ Dava açma süreleri: Vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.
1.3- Mali tatil süresince yapılamayan bazı inceleme işlemleri
Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.
1.4- Mali tatil süresince bilgi isteme talepleri
Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmemektedir. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlamaktadır.
1.5-Mali tatil kapsamına girmeyen vergi, resim ve harçlar
5604 sayılı Kanunun 6661 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle 27.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere değişen 1 inci maddesinin (7) numaralı fıkrası uyarınca; özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmayacaktır.
2-Sosyal Güvenlik İle İlgili İşlemler
Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; 2.9.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 5604 sayılı Yasanın 1’inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir.
(5604 sayılı Yasa Md. 2/ 1)

Ancak, söz konusu yasal düzenlemelerden bir kısmı 5510 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırıldığından, 5510 sayılı Yasa uyarınca yapılması gereken iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemelerden mali tatile rastlayanları, 5510 sayılı Yasanın 104’üncü maddesi hükmü uyarınca1 5604 sayılı Yasanın 1’inci maddesinde belirtilen süreler kadar ertelenecektir.
Maliye Bakanı, malî tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile malî tatil uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. (5604 sayılı Yasa Md. 1/ 9) Sosyal güvenlik işlemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir. Vergi ile ilgili işlemlerde, Yasada Maliye Bakanına tanınan yetki, sosyal güvenlik ile ilgili işlemlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından kullanılır.
1 Diğer kanunlardaki atıflar
MADDE 104- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/62 md.) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılmayan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı kanunlara yapılan atıflar ile ilgili mevzuatında emeklilik, malûllük, vazife malûllüğü ve sosyal sigorta haklarına, yardımlarına ve yükümlülüklerine, iştirakçiliğe ve sigortalılığa, dul, yetim ve hak sahipliği şartlarına, emekli ikramiyesine, ek ödemelere, sağlık hizmetleri veya tedavi bedellerinin ödenmesine ilişkin yapılan atıflar bu Kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılır.
27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda kadrosuzluk tazminatının ödenmesine ilişkin T.C. Emekli Sandığına yapılmış olan atıf ile diğer kanunlarda T.C. Emekli Sandığına, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ- Kur’a yapılmış atıflar Kuruma yapılmış sayılır.
III- TEBLİĞLERLE YAPILAN AÇIKLAMA VE DÜZENLEMELER
Yasaya yöre Maliye Bakanı, vergi ile ilgili malî tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile malî tatil uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Buyetki, sosyal güvenlikle ilgili işlemler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmiştir. Bu yetkiye istinaden, 30/7/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,
✓ Maliye Bakanlığınca “1 sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Tebliğ” ile 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)”
✓ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca da “5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile mali tatil konusunda düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır. Bu Tebliğlerde yer alan düzenlemeler genel hatlarıyla aşağıda belirtilmiştir.
1- VERGİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Maliye Bakanına tanınan yetki çerçevesinde 1 seri No.lu Tebliğde;
✓ Mali tatilin uygulanacağı tarihler,
✓ Mali tatil kapsamında olmayan süreler,
✓ Mali tatil nedeniyle uzayan süreler,
✓ Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler,
✓ Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama,
✓ Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri,
✓ Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten kanuni ve idari süreler,
✓ Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi,

Konularında açıklamalar yer almıştır. Ancak bu açıklamalara ilave olarak Tebliğde, bazı vergilerle ilgili işlemlerin mali tatil kapsamına girmediği belirtilmiştir. Buna göre aşağıda belirtilen sürelerin mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır.
✓ İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu katma değer vergisi beyannamesinin, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-6.2.22) bölümünde belirtilen verilme ve ödeme süreleri,
✓ Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmî kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-6.13) bölümünde belirtilen ödeme süresi,
✓ 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 118’inci maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin anılan Kanunun 119’uncu maddesi (4)uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek
(2) 6.2.2. Verginin Beyanı ve Ödenmesi
İcra dairelerince müzayede mahallinde yapılan satışlar nedeniyle hesaplanan KDV, ilgili mevzuatı uyarınca en geç bedelin tahsil edildiği günü izleyen günün mesai saati bitimine kadar vergi dairesine beyan edilip aynı süre içinde ödenir.
Satışa ait KDV’nin bu süre içinde beyan edilerek ödenmemesi halinde, teslim gerçekleştirilmez.

3 6.1. Genel Olarak
3065 sayılı Kanunun (1/3-d) maddesine göre, cebri icra, izale-i şüyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle yapılan açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışlar da dahil olmak üzere, müzayede mahallerinde yapılan her türlü satışlar KDV’ye tabidir.
Kanunun istisna ve vergi oranlarına ilişkin hükümleri bu satışlar için de geçerlidir.
Bu satışlarda vergiyi doğuran olay, satışın yapıldığı tarihte vuku bulmaktadır. Verginin mükellefi satışları düzenleyen özel veya resmi kişi ve/veya kuruluşlar olup, 3065 sayılı Kanunun (23/d) maddesi hükmüne göre, satılan malın kesin satış bedeli KDV’nin matrahıdır.
Ancak izale-i şüyu çerçevesinde yapılan satışlarda alıcının hissedarlardan biri olması halinde hissesi, bu hisse için mülkiyet devri söz konusu olmadığından matrahtan indirilir.
Bu satışlarda giderler dolayısıyla ödenen vergiler, malların kesin satış bedeli üzerinden hesaplanan vergiden indirilemez, ancak müzayedeyi düzenleyenin komisyonu üzerinden hesaplanan KDV’den indirilebilir. Bir komisyon söz konusu değilse, yüklenilen vergiler gider veya maliyet olarak dikkate alınır.
Bu satışlarla ilgili beyan ve ödeme mükellefiyeti genel esaslara göre yerine getirilir. Başka faaliyetleri dolayısıyla sürekli beyanname vermek zorunda olmayan resmi kuruluşlar (icra daireleri hariç) tarafından bu şekilde tahsil edilen KDV, yetki alanı içerisinde bulunulan vergi dairelerine en geç 7 (yedi) gün içinde ödenir. Ancak tahsilât tutarının 50.000TL’yi aşması halinde, bu süre beklenilmeksizin ertesi gün mesai bitimine kadar ödenmesi zorunludur.
Müzayede suretiyle yapılan satışlarda esas olan organizasyonun düzenlenmesi olup, müzayedeye katılan sayısının birden fazla kişi olmaması, işlemin mahiyetini değiştirmez.
4 Harç, vergi ve resim bedellerinin yatırılması:
beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre verilen (1) 5 ve (4) 6 No.lu beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.
Madde 119 – (Değişik birinci fıkra: 16/11/1989 – 3588/11 md.) Noterler 118 inci madde uyarınca tahsil ettikleri vergi, resim ve harçlar ile değerli kağıt bedellerini aşağıda yazılı süre içinde ilgili vergi dairesine bir beyanname ile bildirmek ve aynı süre içinde yatırmakla yükümlüdürler.(1)
Beyannameler her ayın 1 ile 15 inci ve 16 ile sonuncu günlerine ait iki devre için hazırlanır ve her ayın 15 inci ve son gününü takip eden 7 iş günü içinde ilgili dairelere verilir.
5 Tapuda Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerin Zilyetliğinin Devri İçin
6 492 Sayılı Harçlar Kanununa göre harç tahsiline yetki verilenlerce tahsil olunan harçlar için
2- Sosyal Güvenlik İle İlgili İşlemler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına tanınan yetki çerçevesinde ise “5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde” aşağıdaki konularda açıklama ve düzenlemeler yer almıştır.
3. Maddede mali tatil süresi
4. Maddede 506 sayılı Kanuna tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren beyan, bildirim ve ödemeleri
İşyeri bildirgesi yönünden
Sigortalı işe giriş bildirgesi yönünden
Aylık prim ve hizmet belgesi yönünden
İdari para cezasına itiraz ve ödeme yönünden
Prim ödemesi yönünden
Resen hesaplanan prim borcuna itiraz yönünden
Asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcun kabulüne dair taahhütname verilmesi yönünden
Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen orana itiraz yönünden
Prim borçlarının ertelenmesi talebi yönünden
Tespit edilen işkolu kodu ile iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranına itiraz yönünden
5. Maddede 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların mali tatil kapsamına giren iş ve işlemleri
Giriş bildirgesi yönünden
Sigortalılığın sona ermesinin bildirilmesi yönünden
Askerlik borçlanması bedelinin ödenmesi yönünden
İdari para cezası yönünden
İsteğe bağlı borçlanma talebi yönünden
6.Maddede 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren beyan, bildirim ve ödemeleri İşten ayrılma bildirgesi yönünden
İdari para cezası yönünden
7. Maddede 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununa tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren iş ve işlemleri
8. Maddede 5604 sayılı Kanunun 2’nci maddesi kapsamına girmeyen iş ve işlemler
V- DAVA AÇMA SÜRELERİ AÇISINDAN DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR
5064 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında “…vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez.” hükmüne yer verilmiştir. 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere adli tatil sürelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapılmış olup, vergiye ilişkin işlemlerde dava açma süresinin bu düzenlemeler de dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.06.2013 tarihli ve 6494 sayılı Kanunun 18’inci maddesi ile değişik 61’inci maddesinde;
“Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.” hükmüne yer verilmiştir. Yine aynı Kanunun 8/3’üncü maddesinde;
“Bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.”
hükmü mevcuttur.
Yukarıda belirtilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere mali tatil süresince vergiyle ilgili işlemelere ilişkin dava açma süresi işlememektedir. Başka bir anlatımla, işlemeye başlamış olan dava açma süresi mali tatilin başlamasıyla birlikte durmakta ve mali tatilin bitimini müteakip süre kaldığı yerden işlemeye devam etmektedir. Buna karşılık, adli tatil süresi içinde dava açma süresi işlemekte ancak sürenin son günü adli tatile rastlarsa dava açma süresi 7
Eylül günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. Sonuç olarak, vergiyle ilgili bir işlemden kaynaklı davanın açılmasının son günü mali tatile ve/veya adli tatile denk geliyor ise dava açma süresinin son günü 7 Eylül günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. 2018 yılında bu süre 7 Eylül 2018 Cuma günü sona ermektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta; mali tatil nedeniyle uzayan sürenin dava açma süresi olmasıdır. Kanunda, mali tatil nedeniyle vergi yargısına ait temyiz yahut itiraz sürelerinin de uzayacağı yönünde bir hükme yer verilmemiştir. Danıştay 3. Dairesi tarafından mali tatilde temyiz ve itiraz sürelerinin işlemeye devam edeceğine, mali tatilin temyiz ve itiraz sürelerini uzatmayacağına karar verilmiştir.7
VI- 2018 YILINDA UYGULAMA
Bu düzenlemelere göre 2018 yılında;

 • Beyan süresi 3-20 Temmuz 2018 tarihleri olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi, 27 Temmuz 2018 Cuma, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü,

 • Verilme süresinin son günü mali tatilin son günü olan 20 Temmuz 2018 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi, 25 Temmuz 2018 Çarşamba, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26 Temmuz 2018 Perşembe günü, mesai saati
bitimi olacaktır.
7 Danıştay 3. Dairesinin 30.9.2009 tarih ve E: 2009/4122, K: 2009/2814 sayılı, 23.2.2009 tarih ve E: 2007/3182, K:2009/461 sayılı kararları.
Bu durumda 21-25 Temmuz 2018 tarihleri arasında verilmesi gereken temel bazı beyannamelere ilişkin beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olmaktadır.
BEYANNAME TÜRÜ
İLK BEYAN GÜNÜ    İLGİLİ YASADA YER ALAN SON BEYAN TARİHİ  5604 SAYILI YASAYA GÖRE SON BEYAN GÜNÜ  SON ÖDEME GÜNÜ


Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı  01/07/2018  24/07/2018  25/07/2018  26/07/2018


Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı  01/07/2018  24/07/2018  25/07/2018  26/07/2018


Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan)  01/07/2018  24/07/2018  25/07/2018  26/07/2018


Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
  
01/07/2018  23/07/2018  25/07/2018  26/07/2018


Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)


01/07/2018  23/07/2018  25/07/2018  26/07/2018


Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı


01/07/2018  23/07/2018  25/07/2018  26/07/2018


Haziran 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı


01/07/2018  23/07/2018  25/07/2018  26/07/2018


5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun
28 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 26476
Kanun No. 5604
Kabul Tarihi: 15 Mart 2007
MADDE 1 – (1) Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.
(2) Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır:
a) Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.
b) İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.
c) Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.
d) Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.
(3) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.
(4) Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.
(5) Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.
(6) Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır. (1)
___________
(1) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “yedi gün” ibaresi “beş gün”, “yedinci günün” ibaresi “beşinci günün” şeklinde değiştirilmiştir.
(7) Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz. (1)
(8) Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır. (2)
(9) Maliye Bakanı, malî tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile malî tatil uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.
MADDE 2 – (1) Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve  22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa  göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan  beyan, bildirim ve ödemeler; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler,  1 inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir.
(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir. Bu Kanunun 1 inci maddesinde Maliye Bakanına tanınan yetki bu maddenin uygulanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından kullanılır.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5064 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının Numarası
5604 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi
6661
1
27/1/2016

––––––––––––––––––––
(1) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan Gümrük idareleri” ibaresi “Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri” şeklinde değiştirilmiştir.
(2)  14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “son gününden itibaren üçüncü günün ” ibaresi “son gününü izleyen günün” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu öğeyi yazdır

  Gayrimenkul Alımlarıyla İlgili Muhasebe Kayıtları
Gönderen: Suat ADANAN - 06-14-2018, 08:44 AM - Forum: Muhasebe Kayıtları ve Dersler - Cevap Yok

KLM A.Ş. faaliyette bulunduğu fabrika binasını 3.000.000 TL’ye satın almıştır. Fabrika binasının bedeli çek düzenlenerek ödenmiştir.
----------------------------------------------------------/-----------------------------------------
252 BİNALAR                      3.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV          540.000
                                           103 VER. ÇEKLER   3.540.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Örnek: XYZ A.Ş. yatırım amaçlı 3.000.000 TL’ye bir villa satın almıştır. Villa bedelinin yarısı çek yarısı da nakit ödenmiştir.
----------------------------------------------------------/-----------------------------------------
252 BİNALAR                       3.000.000
191 İNDİRİLECEK KDV          540.000
                                          103 VER. ÇEKLER   1.770.000
                                          102 BANKALAR       1.770.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Örnek: KLM A.Ş. Merkez idare binasını 500.000 TL karşılığı sahibi olan bay B den satın almıştır. Satın alma işlemi noter kanalıyla gerçekleşmiştir.
----------------------------------------------------------/-----------------------------------------
252 BİNALAR               500.000
103 VER. ÇEKLER   500.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Örnek: Polatlı A.Ş. aktifinde 1 yıldır  500.000 TL kayıtlı bulunan dairesini 600.000 TL karşlığı Bay C’ye satmıştır. Daire için toplam 30.000 TL birikmiş amortismanı bulunmaktadır.
-------------------------------------------------/------------------------------------------
120 ALICILAR               708.000
257 BİRİKMİŞ AMORT.  30.000
252 BİNALAR  500.000
391 İLAVE KDV 108.000
679 DİĞ.OL.DIŞ.GEL  130.000
----------------------------------------------------------------------------------------------
Görüldüğü üzere şirketin aktifinde sadece 1 yıl kalması dolayısıyla söz konusu satış ne KDV ne de Kurumlar vergisi istisnasından yararlanmaktadır.

Kaynak : Muhasebetr

Bu öğeyi yazdır

  Denetim Teknikleri
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:35 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

Fiziki inceleme tekniği,

Doğrulama tekniği,
Belgelerin incelenmesi tekniği,
Kayıt sürecinin izlenmesi tekniği,
Yeniden hesaplama tekniği,
Gözlem tekniği,
Ayrıntılı inceleme tekniği,
Soruşturma (Görüşme) tekniği,
İlgili hesaplar arasında ilişki kurma tekniği,
Analitik inceleme tekniğidir.

Fiziki İnceleme Tekniği:

  Belgelerin ve kayıtlarda gösterilen fiziki kıymetlerin gerçekten var olduklarının görülmesi ve varlığı saptanan kıymetlerin denetlenen işletmeye ait olduğunun resmi belge ve kayıtlarla doğrulanması işlemidir.

Doğrulama  (Teyit/Mutabakat) Tekniği:

  Denetçinin belirlediği çerçevede, denetlenen dışındaki bir kaynaktan denetlenenin yazılı talebiyle bilgi istenmesi ve bu bilginin doğrudan denetçiye iletilmesi işlemidir.

  Üç farklı uygulama şekli bulunmaktadır:

  a) Olumlu Doğrulama

  b) Olumsuz Doğrulama
  c) Boş Bakiyeli Doğrulama
[b]Belgelerin İncelenmesi Tekniği:
[/b]

  İşletmenin faaliyetleri ve finansal tablolarına ilişkin her türlü belgenin içeriğinin ve kayıtlara uygunluğunun ayrıntılı şekilde incelenmesi işlemidir.

Kayıt Sürecinin İzlenmesi Tekniği:

  Denetçinin örneklemeler yoluyla kaynak belgeler seçmesi ve bu belgelerden hareketle muhasebe kayıtlarının doğruluğunu araştırması işlemidir.

Yeniden Hesaplama Tekniği;
[b]  Muhasebede yapılan kayıtların denetçi tarafından doğrulanması işlemidir.[/b]
[b][b]Gözlem Tekniği;
[/b]
[/b]

  Denetçinin belirli faaliyetlerin yürütülmesi sırasında hazır bulunmasını ifade eder.

Ayrıntılı (Derinlemesine) İnceleme Tekniği:

  Bu teknik yardımıyla denetçinin bir kaydın, bir hesabın veya bir tablonun ayrıntılı olarak derinlemesine incelenmesi amaçlanır.

Soruşturma (Görüşme) Tekniği:

  Denetçinin, iç denetçileri de kapsayacak şekilde ilgililerden bilgi alması işlemidir.

İlgili hesaplar Arasında İlişki Kurma Tekniği;
[b]  [b]Muhasebede belirli hesaplar arasında yakın ilişki söz konusudur.[/b][/b]
[b][b][b]Analitik İnceleme Tekniği:
[/b]
[/b]
[/b]

  Analitik incelemelerin denetimde kullanılması, bazı hesaplar arasında anlamlı ilişkiler (oranlar) kurulması ve bu oranlar aksi veya olağandışı bir durum doğmaz ise değişmez mantığına dayanmaktadır.

  Analitik incelemeler, tek başına denetim kanıtı sayılmazlar ve diğer denetim tekniklerini destekleyici bir nitelik gösterirler.

  Analitik inceleme tekniği türleri şunlardır:

  - Karşılaştırmalı analiz,

  - Oran analizi,
[b][b][b]  - Mantıklılık analizi[/b][/b][/b]

Bu öğeyi yazdır

  Genel Olarak İşlemlere İlişkin Denetim Hedefleri
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:33 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

Genel Olarak İşlemlere İlişkin Denetim Hedefleri:

a) Var olma (Gerçeklik): Kaydedilen işlemlerin gerçekleşmiş olmasıdır.

b) Tamlık (Bütünlük): Mevcut işlemlerin kaydedilmesidir.

c) Doğruluk: Kaydedilen işlemlerin doğru tutarlarda gösterilmesidir.

d) Sınıflandırma: Günlük defterde işlemlerin uygun bir şekilde sınıflandırılmasıdır.
e) Zamanlama (Dönemsellik): İşlemlerin doğru tarihlerde kaydedilmesidir.

Bu öğeyi yazdır

  GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI nelerdir
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:11 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

Genel (Denetçiye İlişkin) Standartlar:

Mesleki Eğitim ve Deneyim
Bağımsızlık
Mesleki Özen
  Çalışma Alanı Standartları:
Planlama ve gözetim standardı,
İç kontrol sisteminin incelenmesi standardı,
Yeterli sayıda ve kalitede kanıt toplama standardı,
  Raporlama Standartları:
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk
Devamlılık Özelliği
Açıklayıcı Bilgiler
Denetçi Görüşü Beyanı

[i]Genel Standartlar / Mesleki Eğitim ve Deneyim Standardı: Denetçinin yeterli mesleki eğitim ve deneyime sahip olması gerektiğini belirlemektedir.
[/i]

Genel Standartlar / Bağımsızlık Standardı: Bağımsızlık müşteri baskısına karşı koyabilme veya denetçinin denetim kararlarında yansız kalabilme kabiliyetidir. Bağımsızlığın iki yönü bulunmaktadır;

  - Zihinde (düşüncede) bağımsızlık
  - Görünüşte bağımsızlık 
[i]Genel Standartlar / Mesleki Özen Standardı: Denetçinin denetim çalışmalarında azami mesleki özen ve titizliği göstermesi beklenmektedir.

Çalışma Alanı Standartları / Denetimin Planlanması ve Gözetim Standardı: Sürekli denetimlerde bir yılı aşkın bir süre alacak olan denetim çalışmalarının iyi bir şekilde planlanması şarttır. Gözetim ise, denetim ekibinde yer alacak olan denetçi yardımcılarını yaptıkları işlerin izlenmesi ve onların yetişmelerinin sağlanmasıdır.
[/i]

[i]Çalışma Alanı Standartları / İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Standardı: İşletmede varlıkların korunması, amaçlara ulaşılması, istenmeyen olayların engellenmesi ve güvenilir bilgi elde edebilmek için oluşturulan politika ve prosedürlere iç kontrol yapısı veya kısaca iç kontrol adı verilmektedir. Denetçinin iç kontrol yapısın tanıması ve kontrol riskini değerlemesi gerekmektedir.[/i]
[i]Çalışma Alanı Standartları / Yeterli Sayı ve Kalitede Kanıt Toplama Standardı: Denetçi müşteri işletme finansal tabloları hakkında uygun bir görüşe ulaşabilmek için yeterli sayıda ve kaliteli yani güvenilir kanıt toplamak zorundadır.
[/i]


[i]Raporlama Standartları / Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı: Denetçiden raporunda, incelenen işletmenin finansal tablolarının genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluk derecesini belirtmesi istenmektedir.[/i]
[i]Raporlama Standartları / Devamlılık Özelliği Standardı: Devamlılık ya da başka ifade ile tutarlılık ilkesi, muhasebede kullanılan politikaların zorunlu olmadıkça dönemden döneme değiştirilmemesidir.

Raporlama Standartları / Açıklayıcı Bilgiler Standardı: Finansal tabloların doğruluğu, bunların GKMS’lere uygun olması yanında, yeterli miktarda bilgiyi içermesine bağlıdır.
[/i]

[i]Raporlama Standartları / Denetçi Görüşü Beyanı Standardı:Denetçi denetim çalışmaları sonucunda incelediği finansal tablolara ilişkin ulaştığı görüşünü raporunda açıklamalıdır. Denetçi, şu dört görüş türünden en uygun olanı seçer. Bunlar;
[/i]

  - Olumlu görüş,

  - Olumsuz görüş,

  - Şartlı görüş ve
  - Görüş bildirmekten kaçınmadır.

Bu öğeyi yazdır

  DENETİM VE DENETÇİ TÜRLERİ
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:09 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

Denetçi Türleri:

Muhasebe denetçisi
İç Denetçi
Kamu denetçisi
  Yapılış Nedenine Göre Denetim Türleri:
Zorunlu (Yasal) Denetim
İsteğe Bağlı (İhtiyari) Denetim

[b]Amaçlarına Göre Denetim Türleri:
[/b]

Muhasebe (Mali tablo) Denetimi

Uygunluk Denetimi

Faaliyet Denetimi

 SPK’ya Göre Denetim Türleri:

Sürekli (Yıl sonu) Denetimi

Sınırlı (Ara Dönem) Denetimi
[b]Özel Denetim[/b]

Bu öğeyi yazdır

  MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:06 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

 • Sosyal Sorumluluk – 2011 / 2

 • Kişilik Kavramı – 2014 / 1

 • İşletmenin sürekliliği Kavramı

 • Dönemsellik Kavramı

 • Parayla Ölçülme Kavramı

 • Maliyet Esası Kavramı

 • Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı

 • Tutarlılık Kavramı – 2011 / 3 – 2010 mazeret

 • Tam açıklama kavramı

 • İhtiyatlılık kavramı – 2010 / 3

 • Önemlilik Kavramı

 • Özün önceliği Kavramı
 
 Maliye Bakanlığı V.U.K.nun 175.ve 257. maddelerinden aldığı yetkiye dayanarak yayınlamış olduğu; I No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde; Muhasebenin Usul ve Esasları açıklamıştır.Bu usul ve esaslardan birisi olan Mali Tablolar ilkeleri neyi ifade etmektedir, bu mali tabloları sınıflandırarak hangi tablolar oldukları hakkında kısaca bilgi veriniz.
 
 Mali Tablolar ilkeleri: Temel mali tabloların düzenlenmesinde işletmeler tarafından
uygulanacak kuralları ifade eder.
Bu düzenlemede yer almayan konularda, daha sonra yayınlanacak muhasebe standartlarına, yoksa
muhasebe kavramlarına uygun olarak öncelikle, işletmenin içinde bulunduğu sektörde sözkonusu
işletme büyüklüğü için yaygın olarak kullanılan, bununda uygulanmadığı hallerde uluslararası
standartlarda benimsenen esaslara uyulur.
Mali tabloların hazırlanmasında esas alınan kavram ve ilkeler ile T.T.K. ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerinin farklı uygulamalara yer verdiği durumlarda, işletmeler sözkonusu mevzuat
hükümleri uyarınca istenilen bilgileri sağlayacak şekilde gerekli düzenlemeleri yaparlar. Ancak, bu
düzenlemeler, mali tabloların tekliği ilkesini değiştiremez.
Mali Tablolardan :
Bilanço ve
Gelir Tablosu (Dipnotları ve Ekleri ile birlikte) Temel Mali Tabloları,
 Satışların Maliyeti Tablosu,
 Fon Akım Tablosu,
 Nakit Akım Tablosu,
 Kar Dağıtım Tablosu,
Özkaynaklar Değişim Tablosu, Ek Mali Tabloları oluşturur.

Bu öğeyi yazdır

  ÇALIŞMA KAĞITLARINDA BULUNMASI GEREKENLER
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:05 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

ÇALIŞMA KAĞITLARINDA BULUNMASI GEREKENLER

 
 • Denetlenen Müşteri

 • Denetimin Dönemi

 • Hazırlandığı tarih

 • Hazırlayan Meslek Mensubu

 • Yapılan Denetimin tüm safhaları

 • Yılı kapsayan denetimlerde en az aylık denetimin yapılması

 • Hesap incelemelerin de kullanılan özel işaretlerin açıklanması

 • İç kontrol sisteminin kullanılıp kullanılmadığı

 • Meslek mensubunun düşünceleri

 • Denetim yapılan husslar ile aksayan konular

Bu öğeyi yazdır

  Genel Mesleki Standartlar
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:04 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Genel Mesleki Standartlar
 • Mesleki ünvanı ile yeterlilik ilkesi

 • Mesleki eğitim ve bilgi

 • Dürüstlük güvenirlilik ve tarafsızlık

 • Sır Saklama

 • Sorumluluk

 • Bağımsızık

 • Haksız Rekabet

Bu öğeyi yazdır