Hoşgeldin Ziyaretçi
Mesaj atabilmek için forumumuza kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adı
  

Şifre
  

Forumlarda Ara

(Gelişmiş Arama)

Forum İstatistikleri
» Üye Sayısı: 6
» En Son Üyemiz: M FATİH DAYANAN
» Konu Sayısı: 50
» Mesaj Sayısı: 50

Tam İstatistik

Çevrimiçi Kullanıcılar
Şu anda 5 çevrimiçi kullanıcı var.
» 0 üye | 5 Misafir

En Son Konular
Özel Hesap Dönemine Tabi ...
Forum: Vergi Mevzuatı
Son Mesaj: Suat ADANAN
08-03-2018, 10:26 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 921
Askerlikte Kıdem Tazminat...
Forum: SGK İşveren
Son Mesaj: Suat ADANAN
08-02-2018, 02:30 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 433
Genç İşverenin Bağkur Pri...
Forum: Sgk Mevzuat
Son Mesaj: Suat ADANAN
08-02-2018, 02:20 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 1,141
SGK İşyeri Tescil Online ...
Forum: SGK İşveren
Son Mesaj: Suat ADANAN
07-06-2018, 09:48 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 727
2018 Yılı Ocak-Eylül Döne...
Forum: Vergi Mevzuatı
Son Mesaj: Suat ADANAN
06-21-2018, 04:39 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 5,620
2017 yılı Kapanış Tasdiki...
Forum: Vergi Mevzuatı
Son Mesaj: Suat ADANAN
06-21-2018, 04:38 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 3,546
Kreş ve Gündüz Bakımevler...
Forum: Muhasebe Kayıtları ve Dersler
Son Mesaj: Suat ADANAN
06-19-2018, 08:16 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 1,282
2018 Mali Tatil Ne Zaman
Forum: Vergi Mevzuatı
Son Mesaj: Suat ADANAN
06-19-2018, 08:13 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 685
Gayrimenkul Alımlarıyla İ...
Forum: Muhasebe Kayıtları ve Dersler
Son Mesaj: Suat ADANAN
06-14-2018, 08:44 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 3,391
Denetim Teknikleri
Forum: Staja Başlama
Son Mesaj: Suat ADANAN
06-12-2018, 12:35 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 9,838

 
  Genel Olarak İşlemlere İlişkin Denetim Hedefleri
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:33 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

Genel Olarak İşlemlere İlişkin Denetim Hedefleri:

a) Var olma (Gerçeklik): Kaydedilen işlemlerin gerçekleşmiş olmasıdır.

b) Tamlık (Bütünlük): Mevcut işlemlerin kaydedilmesidir.

c) Doğruluk: Kaydedilen işlemlerin doğru tutarlarda gösterilmesidir.

d) Sınıflandırma: Günlük defterde işlemlerin uygun bir şekilde sınıflandırılmasıdır.
e) Zamanlama (Dönemsellik): İşlemlerin doğru tarihlerde kaydedilmesidir.

Bu öğeyi yazdır

  GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI nelerdir
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:11 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

Genel (Denetçiye İlişkin) Standartlar:

Mesleki Eğitim ve Deneyim
Bağımsızlık
Mesleki Özen
  Çalışma Alanı Standartları:
Planlama ve gözetim standardı,
İç kontrol sisteminin incelenmesi standardı,
Yeterli sayıda ve kalitede kanıt toplama standardı,
  Raporlama Standartları:
Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk
Devamlılık Özelliği
Açıklayıcı Bilgiler
Denetçi Görüşü Beyanı

[i]Genel Standartlar / Mesleki Eğitim ve Deneyim Standardı: Denetçinin yeterli mesleki eğitim ve deneyime sahip olması gerektiğini belirlemektedir.
[/i]

Genel Standartlar / Bağımsızlık Standardı: Bağımsızlık müşteri baskısına karşı koyabilme veya denetçinin denetim kararlarında yansız kalabilme kabiliyetidir. Bağımsızlığın iki yönü bulunmaktadır;

  - Zihinde (düşüncede) bağımsızlık
  - Görünüşte bağımsızlık 
[i]Genel Standartlar / Mesleki Özen Standardı: Denetçinin denetim çalışmalarında azami mesleki özen ve titizliği göstermesi beklenmektedir.

Çalışma Alanı Standartları / Denetimin Planlanması ve Gözetim Standardı: Sürekli denetimlerde bir yılı aşkın bir süre alacak olan denetim çalışmalarının iyi bir şekilde planlanması şarttır. Gözetim ise, denetim ekibinde yer alacak olan denetçi yardımcılarını yaptıkları işlerin izlenmesi ve onların yetişmelerinin sağlanmasıdır.
[/i]

[i]Çalışma Alanı Standartları / İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi Standardı: İşletmede varlıkların korunması, amaçlara ulaşılması, istenmeyen olayların engellenmesi ve güvenilir bilgi elde edebilmek için oluşturulan politika ve prosedürlere iç kontrol yapısı veya kısaca iç kontrol adı verilmektedir. Denetçinin iç kontrol yapısın tanıması ve kontrol riskini değerlemesi gerekmektedir.[/i]
[i]Çalışma Alanı Standartları / Yeterli Sayı ve Kalitede Kanıt Toplama Standardı: Denetçi müşteri işletme finansal tabloları hakkında uygun bir görüşe ulaşabilmek için yeterli sayıda ve kaliteli yani güvenilir kanıt toplamak zorundadır.
[/i]


[i]Raporlama Standartları / Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı: Denetçiden raporunda, incelenen işletmenin finansal tablolarının genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluk derecesini belirtmesi istenmektedir.[/i]
[i]Raporlama Standartları / Devamlılık Özelliği Standardı: Devamlılık ya da başka ifade ile tutarlılık ilkesi, muhasebede kullanılan politikaların zorunlu olmadıkça dönemden döneme değiştirilmemesidir.

Raporlama Standartları / Açıklayıcı Bilgiler Standardı: Finansal tabloların doğruluğu, bunların GKMS’lere uygun olması yanında, yeterli miktarda bilgiyi içermesine bağlıdır.
[/i]

[i]Raporlama Standartları / Denetçi Görüşü Beyanı Standardı:Denetçi denetim çalışmaları sonucunda incelediği finansal tablolara ilişkin ulaştığı görüşünü raporunda açıklamalıdır. Denetçi, şu dört görüş türünden en uygun olanı seçer. Bunlar;
[/i]

  - Olumlu görüş,

  - Olumsuz görüş,

  - Şartlı görüş ve
  - Görüş bildirmekten kaçınmadır.

Bu öğeyi yazdır

  DENETİM VE DENETÇİ TÜRLERİ
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:09 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

Denetçi Türleri:

Muhasebe denetçisi
İç Denetçi
Kamu denetçisi
  Yapılış Nedenine Göre Denetim Türleri:
Zorunlu (Yasal) Denetim
İsteğe Bağlı (İhtiyari) Denetim

[b]Amaçlarına Göre Denetim Türleri:
[/b]

Muhasebe (Mali tablo) Denetimi

Uygunluk Denetimi

Faaliyet Denetimi

 SPK’ya Göre Denetim Türleri:

Sürekli (Yıl sonu) Denetimi

Sınırlı (Ara Dönem) Denetimi
[b]Özel Denetim[/b]

Bu öğeyi yazdır

  MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:06 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

 • Sosyal Sorumluluk – 2011 / 2

 • Kişilik Kavramı – 2014 / 1

 • İşletmenin sürekliliği Kavramı

 • Dönemsellik Kavramı

 • Parayla Ölçülme Kavramı

 • Maliyet Esası Kavramı

 • Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı

 • Tutarlılık Kavramı – 2011 / 3 – 2010 mazeret

 • Tam açıklama kavramı

 • İhtiyatlılık kavramı – 2010 / 3

 • Önemlilik Kavramı

 • Özün önceliği Kavramı
 
 Maliye Bakanlığı V.U.K.nun 175.ve 257. maddelerinden aldığı yetkiye dayanarak yayınlamış olduğu; I No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde; Muhasebenin Usul ve Esasları açıklamıştır.Bu usul ve esaslardan birisi olan Mali Tablolar ilkeleri neyi ifade etmektedir, bu mali tabloları sınıflandırarak hangi tablolar oldukları hakkında kısaca bilgi veriniz.
 
 Mali Tablolar ilkeleri: Temel mali tabloların düzenlenmesinde işletmeler tarafından
uygulanacak kuralları ifade eder.
Bu düzenlemede yer almayan konularda, daha sonra yayınlanacak muhasebe standartlarına, yoksa
muhasebe kavramlarına uygun olarak öncelikle, işletmenin içinde bulunduğu sektörde sözkonusu
işletme büyüklüğü için yaygın olarak kullanılan, bununda uygulanmadığı hallerde uluslararası
standartlarda benimsenen esaslara uyulur.
Mali tabloların hazırlanmasında esas alınan kavram ve ilkeler ile T.T.K. ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerinin farklı uygulamalara yer verdiği durumlarda, işletmeler sözkonusu mevzuat
hükümleri uyarınca istenilen bilgileri sağlayacak şekilde gerekli düzenlemeleri yaparlar. Ancak, bu
düzenlemeler, mali tabloların tekliği ilkesini değiştiremez.
Mali Tablolardan :
Bilanço ve
Gelir Tablosu (Dipnotları ve Ekleri ile birlikte) Temel Mali Tabloları,
 Satışların Maliyeti Tablosu,
 Fon Akım Tablosu,
 Nakit Akım Tablosu,
 Kar Dağıtım Tablosu,
Özkaynaklar Değişim Tablosu, Ek Mali Tabloları oluşturur.

Bu öğeyi yazdır

  ÇALIŞMA KAĞITLARINDA BULUNMASI GEREKENLER
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:05 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

ÇALIŞMA KAĞITLARINDA BULUNMASI GEREKENLER

 
 • Denetlenen Müşteri

 • Denetimin Dönemi

 • Hazırlandığı tarih

 • Hazırlayan Meslek Mensubu

 • Yapılan Denetimin tüm safhaları

 • Yılı kapsayan denetimlerde en az aylık denetimin yapılması

 • Hesap incelemelerin de kullanılan özel işaretlerin açıklanması

 • İç kontrol sisteminin kullanılıp kullanılmadığı

 • Meslek mensubunun düşünceleri

 • Denetim yapılan husslar ile aksayan konular

Bu öğeyi yazdır

  Genel Mesleki Standartlar
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:04 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Genel Mesleki Standartlar
 • Mesleki ünvanı ile yeterlilik ilkesi

 • Mesleki eğitim ve bilgi

 • Dürüstlük güvenirlilik ve tarafsızlık

 • Sır Saklama

 • Sorumluluk

 • Bağımsızık

 • Haksız Rekabet

Bu öğeyi yazdır

  ETİK İLKELER YÖNETMELİĞİ
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:03 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

ETİK İLKELER YÖNETMELİĞİ

Amacı: Tüm üyelerin en üst derecede mesleki bilgiye sahip, sorumluluk bilinci olan etik değerlere bağlı rekabet anlayışı daha kaliteli bir hizmet sunmak olan güvenilirve saygın bir meslek mensubu kitlesi oluşturmaktır.
Etik Komitesi: Meslek mensupları arasından TURMOB Yönetim Kurulu tarafından atanacak 1’i başkan 1’i başkan yardımcısından oluşan bir komitedir.
 • En Az 7 En fazla 11 Üyeden oluşur.

 • Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde yerlerine yenileri atanır.

 • Üyeler 2 yıl için atanırlar.
KAPSAM: 01.06.1989 ve 3568 Sayılı SM, SMMM, YMM Kanununa göre bir meslek unvanına sahip olan, bağımsız ya da bağımlı olarak çalışan tüm meslek mensupları ve bunların oluşturduğu şirketlerin faaliyetlerini kapsar.
 
 
ETİK KOMİTE TOPLANTISI:    Yılda 6 kez toplanır. TURMOB yönetim kurulu başkanı veya etik komitesi başkanı gerekli görürse komiteyi toplantıya çağırabilir.
ETİK KOMİTESİNİN GÖREVİ:    Etik Komitesi etik ilkeler yönetmeliği ile ilgili önerileri çeşitli şekillerde çalışmalar yaparak yönetim kuruluna sunar.
 
 
ETİK İLKELER: (önemli)
 
 • Dürüstlük Meslek mensupları tüm mesleki ilişkilerinde ve iş ilişkilerinde doğru dürüst davranmalıdırlar.
 
 • Tarafsızlık: Yanlı veya önyargılı davranarak 3. kişilerin haksız ve uygunsuz biçimde yaptıkları baskıların meslek mensubunun kararlarını etkilememesi ve engellememesidir.
 
 • Mesleki Yeterlilik ve Özen: Meslek mensubunun mesleğini icra ederken teknik ve mesleki standartlara uygun olarak özenli ve gayretli davranmasıdır.
 
 • Gizlilik:
Meslek mensubunun meslek ilişkileri sonucunda elde ettiği bilgileri açıklanmasını gerektirecek bir hak ve görevi olmadıkça 3. şahıslara bu bilgilerin açıklanmaması ve bu bilgilerin 3 şahısların ya da meslek mensubunun çıkarına kullanılmamasıdır.
 • Mesleki Davranış ( Meslek Ahlakı ) : Meslek mensubunun mevcut yasa ve yönetmeliklere uymasını ve mesleğin itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmasını ifade eder.
TEHDİTLER: ********DİKKAT**********
 • Kişisel Çıkar Tehditleri:
Meslek mensubunun kendisinin veya ailesinin finansal ya da diğer çıkarları sonucu oluşabilecek tehditler.
 • Yeniden Değerleme Tehditleri:
Daha önceden alınmış bir kararın o karardan sorumlu meslek mensubu tarafından yeniden değerlendirilmesi ile oluşan tehditlerdir.
 • Taraf Tutma Tehditleri:
Meslek mensubunun bir durumu veya fikri tarafsızlığını tehlikeye düşürecek noktaya taşıması sonucu oluşan tehditlerdir.
 • Yakınlık Tehditleri:
 1. Kişilerle kurulan ilişkiler sonucu meslek mensubunun bu kişilerin çıkarlarına uygun olacak şekilde davranması sonucu çıkan tehditlerdir.
 • Yıldırma Amaçlı Tehditler.
Meslek mensubunun gerçek veya hissedilen tehlikeler nedeniyle tarafsız davranmaktan kaçınması sonucu oluşabilecek tehditlerdir.
TEHDİTLERE KARŞI ÖNLEMLER:
 • Mevzuatla Oluşturulabilecek Önlemler
 1. Mesleğe giriş için gerekli mesleki eğitim ve tecrübe gereksinimleri

 2. Sürekli mesleki gelişim gereksinimleri

 3. Kurumsal Yönetim gereksinimleri

 4. Mesleki standartlar

 5. Mesleki disiplin prosedürleri

 6. Meslek mensubu tarafından üretilen rapor, sonuç, iletişim ve bilgilerin yasal yetkili 3.ncü bir kurum tarafından gözden geçirilmesi.
 • İş Çevresinde Oluşturulabilecek Önlemler
 
HAKSIZ REKLAM YASAĞI VE YÖNETMELİĞİ
Amaç: 3568 sayılı kanuna göre, meslek mensuplarının kendi aralarında ve müşterileri ile olan ilişkilerinde haksız rekabetin önlenmesi, dürüst rekabetin sağlanması ve meslek mensuplarının iş elde etmek için reklam sayılabilecek eylem ve işlemlerinin kapsam, sınır ve esaslarını belirlemektedir.
HAKSIZ REKABET SAYILAN HALLER:
 • Muhasebe ve denetim standartlarına uymamak ve gereken mesleki özeni göstermemek

 • Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan iş sahiplerine iş teklif etmemek

 • İzinsiz olarak faaliyette bulunmak

 • Geçici olarak meslekten men, yetki belgeleri ya da ruhsatları iptal olmasına rağmen, unvan, ilan ve reklamlarında, mesleki faaliyette bulunduğunu intibaını yaratacak kelime veya ibareler kullanmak

 • Meslek ruhsatının kiralanması

 • Mesleği yapmaları yasaklanan kişilerle çalışılması veya işbirliği yapılması

 • Gerçeğe aykırı, yanıltıcı belge düzenlemek

 • Başka bir meslek mensubunun yanında çalışanlara iş teklif etmek

 • Başka bir meslek mensubuna ait iş sırlarını ele geçirmeye çalışmak

 • Bağımlı çalışan meslek mensupları için aynı anda birden çok işletmede mesleki sorumluluk üstlenmek.

 • Meslek mensuplarını karşısında haksız şekilde avantaj elde etmek
Ücret ve Diğer Mali Nitelikteki Uygulamalar ile Haksız Rekabet:
Meslek mensupları, mesleki sorumluluğun bilincinde olarak, haksız rekabete neden olacak eylem ve davranışlarda bulunamazlar.
Aşağıda Sayılan Haller Özellikle Haksız Rekabet Teşkil Eder:
 1. Asgari ücret tarifesinin altında ücret talep etmek veya ücretsiz hizmet vermek.

 2. İş sahibi ile ortaklık pay anlaşmaları yapmak.

 3. Bir meslek mensubuna olan borcunu ödememiş iş sahibine hizmet vermek.

 4. İş sahiplerinden emanet para toplamak

 5. Alınan ücrete karşılık gerçeğe aykırı serbest meslek makbuzu ya da fatura düzenlemek

 6. Sözleşme ücretinin altında makbuz/fatura kesmek ya da hiç düzenlememek

 7. Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir menfaat sağlamak veya vaat etmek suretiyle iş almak

 8. İş sahiplerine menfaat sağlamayı vaat etmek veya menfaat sağlamak suretiyle iş almak

 9. İş sahiplerine ait bilgileri kullanmak sureti ile ekonomik çıkar sağlamak

 10. Çalışanlara iş mevzuatında öngörülen ücret ve sosyal hakları vermemek veya maliyetleri düşürmek için yasal zorunlulukları yerine getirmemek.
 
 
Reklam Yoluyla Haksız Rekabet:
 
 • Meslek mensuplarının dürüstlüğü, güvenilirliği ve tarafsızlığı hakkında yanlış ve asılsız beyanlarda bulunmak

 • Meslek mensuplarının hizmetlerini ve faaliyetlerini yanlış ve yanıltıcı açıklamalarla kötülemek

 • Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikâyette bulunmak

 • Kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak

 • Sahip olmadığı meslek unvanını kullanmak

 • Bu yönetmelik ile belirlenen reklam ilke ve kurallarına aykırı davranmak

 • Mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka unvanları kullanmak.
 
REKLAM KURALLARI:
 
Reklam Yasağı:
 
İlkeler:
 
 • Meslek mensubu, nesnel ve mesleğine ilişkin olduğu sürece işi ve şahıs hakkında açıklama yapabilir.

 • Meslek mensubu, bilimsel, düşünsel tartışmalar, seminerler düzenleyebilir ancak bunları basın yayın yoluyla 3. Kişilere duyuramaz.

 • Meslek mensubunun toplumu ilgilendiren konularla ilgili yaptığı yayınları ya da demeçleri hakkında yazı veya haber yazılması reklam sayılmaz.

 • Meslek mensubu, bürosunun tanıtımı için broşür bastırabilir. Bunların mesleki ilişkilerini sürdürdüğü kişilere gönderilmesi reklam sayılmaz.

 • Meslek mensubunun, mesleki faaliyet ve mesleki alan dışında, yerel, ulusal veya uluslararası düzeydeki herhangi bir faaliyetinin tanıtılması, aldığı bir ödülün kamuya duyurulması ve bir kuruma olduğu üyeliğinin açıklanması reklam sayılmaz.
 
Tabela:
 
 • Meslek mensuplarının kullanacakları tabelalarda yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan, deyim, yabancı dillerde yazılmış ifadeler, resim fotoğraf ve benzerlerine yer verilmez.

 • Aynı büroda birlikte çalışma halinde, meslek mensuplarının ad ve soyadlarının, ortaklık şeklinde çalışılması durumunda ise ortaklık unvanının tabelada yer alması zorunludur.

 • Tabela büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü ve koridoruna ya da büro giriş kapılarının yanına asılabilir. Ancak büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz.
 
Basılı Evrak:
 
 • Basılı kâğıtlar ve benzerlerinde, reklam niteliği taşıyacak şekilde düzenlenemez.

 • Basılı kağıt ve benzerlerinde, meslek unvan, adres, adı soyadı, vergi dairesi, vergi numarası, adres, telefon, sicil ve ruhsat numarası yer alabilir.

 • Ortaklık şeklimde çalışılması halinde, ortaklığın unvanının yazılması zorunlu olup, adı ve soyadları da yer alabilir.

 • Ortak sıfatı taşıyan meslek mensuplarının, basılı kâğıt ve kartvizitlerinde ortaklığın adı yanında, kendi adı ve soyadlarını da kullanmaları zorunludur.

 • Basılı kâğıt ve kartvizitlerde mesleki ve akademik unvan dışında başka bir şey kullanılamaz.

 • Basılı kâğıtlarda, kartvizitlerde meslek mensubunun veya ortaklığın ad ve unvanını belirtme amacını aşan hiçbir yazı veya deyim yer alamaz.
  Marka Tescil Yasağı: SMM, SMMM ve YMM hiçbir sıfat altında marka olarak tescil ettirilemez. Telefon Rehberi: Meslek mensupları, alfabetik sıraya dizilmiş olmak ve diğer meslek mensuplarından ayırt edici her hangi bir ifade, sembol ya da işaret kullanmamak koşulu ile telefon rehberinin meslekler kısmına, ası-soyadı, büro adresi, telefon-faks numarası, elektronik posta adreslerini yayınlatabilirler.Sirküler, Kitapçık ve Tanıtım Broşürleri Basımı: Meslek mensubu, mesleki bilgiler içeren sirküler, kitapçık ve tanıtım broşürü ve benzeri dokümanları, mevcut müşterilerine ve diğer meslek mensuplarına dağıtabilir, ancak müşterisi olmayan kişi ve kurumlara ancak yazılı talepleri halinde verebilir. Bu dokümanlarda eski ve mevcut müşterilerinin isim ve unvanlarını kullanamaz, haksız ve reklam sayılacak ifadeler kullanamazlar. Kitap ve Makale Yayını: Meslek mensupları, yayınladıkları kitap, makale ve benzeri yayınlarda mesleki ve akademik unvanlarını kullanabilir ancak çalıştığı büro, şirket veya kurumun adını yazamaz. Bunların faaliyetleri hakkında reklam sayılacak açıklama yapamaz. Meslek mensupları yayıncılık yapamaz. Personel İstihdamı İle İlgili Duyurular: Meslek mensupları büroları veya ortağı olduğu şirketlerin veya müşterilerinin mesleki faaliyeti için ilan verebilir.Medya İlişkileri:Meslek Mensupları:
  • Büro açılışlarını basın ve yayın yoluyla duyuramaz.

  • Yaşamları, kazançları, mesleki faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde yayınlarda bulunamaz.

  • Zorunlu haller dışında basın yayın organlarına görüntü, bilgi, demeç veremezler.

  • Basın yayın yolu ile katıldıkları programlarda reklam sayılabilecek her türlü davranıştan ve açıklamadan kaçınmak zorundadır.

  • Mesleğini icra ederken, basın yayın yoluyla kendisinin veya yapmakta olduğu işin ya da iş sahibinin adını reklam olabilecek nitelikte kullanamaz.
 •  İnternet Uygulamaları: Meslek mensupları, bağlı oldukları odaya bilgi vererek internet dahil teknoloji ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda smm, smmm ve ymm mesleğini, bu mesleğin ilke ve kurallarına, meslek unvanının gerektiği saygı ve güvene, kanun ve yönetmeliğe aykırı olmayacak şekilde kendini ifade etme hakkında sahiptir.Meslek mensubu, mesleki unvanı.tr uzantılı internet sitesi kurabilir.Meslek Mensupları, internet sitelerinde;
  • Site sahibi adı-soyadı, mesleki unvanları, bağlı olduğu oda, büro sicil numarası, mezun oldukları üniversite, yabancı dil ve benzeri bilgilerin bulunmasını sağlar.

  • İş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla internet sitelerini arama motoruna kaydederken anahtar kelime olarak, adı-soyadı, büro unvanı, ortaklı büro unvanı ve benzeri bilgiler dışında tanıtım amaçlı herhangi bir ibare kullanamaz.

  • Haksız rekabete yol açacak şekilde kendi sitesine ya da kendi sitesinden başka bir siteye yönlendirecek internet kısa yolları kullanamaz, reklam veremez ve alamaz.
 •  

Bu öğeyi yazdır

  DENETİM RAPORUNUN BÖLÜMLERİ
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:02 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

DENETİM RAPORUNUN BÖLÜMLERİ:

 
 1. Genel Bilgi Bölümü: İlgililerin belirtildiği

 2. Denetim Kapsam Bölümü: Mali Tabloların GKGMİ göre düzenlenip düzenlenmediğinin belirtildiği,

 3. Meslek Mensubunun Açıklama ve Görüş Bölümü: Meslek mensubunda oluşan kanaatin belirtildiği,

 4. Rapor Tarihi Bölümü: Denetimin bittiği tarihin gösterildiği,

 5. Meslek Mnesubunun İmzası:
 
 
DENETİM RAPORUNUN ÇEŞİTLERİ:
 1. Olumlu Rapor:

 2. Şartlı Denetim Raporu:

 3. Olumsuz Rapor:
 
 
DENETLEME RAPORU İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR:
 
 • SMMM tarafından düzenlenen raporlar ile YMM tasdiki ihtiva etmeyen raporlarda “ilgili mevzuata uygundur.” İbaresi bulunmaz.

 • Bu hükümlerin açıkça yazılması zorunludur.

 • Bu ibare ancak YMM tasdiki ihtiva eden raporlarda kullanılabilir.

 • Tasdik işlemine bağlı olsun ya da olmasın denetimden sorumlu meslek mensubunca imzalanması esastır.

Bu öğeyi yazdır

  Çalışanlar Listesinden silinmeyi gerektiren haller
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:01 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı çalışanlar listesinden yönetim kurulu tarafından silinir;

 
 • Meslek mensubunun mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması ya da bu durumun oda tarafından tespit edilmesi

 • Çalışma bürosunu oda sınırları dışına nakletmesi

 • Meslekten çıkarmayı gerektirecek cezalara çarptırılması

 • Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmesi

 • Ruhsatın verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan nedenlerin sonradan tespit edilmiş olması
 
ÇALIŞANLAR LİSTESİNDEN SİLİNME:
 
 • Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden meslek mensubu bu listeye yeniden yazılır.

 • Karar yazılı olarak ilgiliye tebliğ edilir.

 • Meslek mensubu çalışma listesinden silinme dışındaki kararlara karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Birliğe itirazda bulunabilir.

 • Birlik bu itirazı 15 gün içinde karara bağlar.

 • Birliğin kararına karşı itiraz merci Bakandır.

 • İtiraz süresi, ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gündür.

 • Bakanın vereceği karar nihaidir.

 • Meslek mensubu, karar kesinleşinceye kadar mesleğine devam edebilir.

 • Karar kesinleştikten sonra mesleki faaliyette bulunamaz.

 • Oda disiplin kurulu gerekli görmesi halinde, meslek mensubunu geçici olarak mesleki faaliyette bulunmasını yasaklayabilir.

Bu öğeyi yazdır

  YMM VE SMMM SINAV YÖNETMELİĞİ
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 11:59 AM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

YMM VE SMMM SINAV YÖNETMELİĞİ

 
TEMEL ESASLAR:
 
 • YMM ve SMMM adaylarının sınava tabi tutulmaları ve sınavlarda başarılı olmaları esastır.

 • Sınavlar, YMM ve SMMM adayları için genel ve özel şartlar ile mesleklerin gerektirdiği diğer nitelikleri göz önüne alınarak yapılır.

 • Yazılı olarak yapılacak sınavlarda gizlilik esastır.

 • Sınavlarla ilgili hususlar Birlikçe belirlenir.
 
 
SINAV ZAMANLARI: YMM sınavları, yılda 2 defa, SMMM sınavları yılda 3 kez yapılır.
 
SINAVLARIN YAPILMASI:
 
SINAV NOTLARI:
YMM sınavında başarılı olmak için 100 üzerinden en az 50 alınması ve notların aritmetik ortalamasının 65 olması gerekir.
SMMM sınavında başarılı olmak için 100 üzerinden en az 50 alınması ve notların aritmetik ortalamasının 60 olması gerekir.
 
NOT: Yanında staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen tezkiye not ortalaması ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir.
 
SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI:  Sınava katılanlardan genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış işlemler iptal edilir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler.
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde , katılanların tümü için geçerli olmak üzere sınav iptal edilir.
 
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:  Sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Sonuçların odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile Birliğe yapılır.
Birlikçe en geç 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene yazılı olarak bildirilir.
Karar kesindir, yargıya gidilebilir.
 
YMM SINAVI: YMM Sınavında başarılı olamayanlar, 2 yıl içinde 3 sınava daha girebilirler. Bu sınavlara 100 üzerinden 65 puandan az olan konuları kapsar.
 
SMMM SINAVI: SMMM sınavında başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yılda 4 sınava daha girebilir. 100 üzerinden 60 puandan az not alınan konuları kapsar.
Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar ya da başarılı olamayanlar 2 yıl süre ile meslek sınavlarına alınmazlar.
2 yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere sınava katılabilirler.
 
 
SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI:
Başarılı olanların belgeleri ilgililerin Birlik meslek kütüğündeki dosyasında saklanır.
Başarısız olanlarla ilgili sınav belgeleri ise Birlikçe 3 yıl süre için saklanır.
SAYILI SMMM VE YMM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı SM, SMMM ve YMM çalışma usul ve yöntemini belirlemektedir.
 1. Meslek Unvanı ile Yeterlilik İlkesi

 2. Mesleki Eğitim ve Bilgi

 3. Dürüstlük, Güvenilirlik ve Tarafsızlık

 4. Sır Saklama

 5. Sorumluluk:
 • Sosyal Sorumluluk: Toplum ve Devlete karşı sorumluluk taşır.

 • İşletme Sahip ve Yöneticilerine Karşı Sorumluluk: Meslek mensupları, İşletme sahip ve yöneticilerine doğru karar alabilmeleri için doğru ve güvenilir bilgi sağlar.

 • Meslektaşlara Karşı Sorumluluk: Meslek mensupları, ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve mesleki eğitimde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek sorumluluğunu taşırlar.
 1. Bağımsızlık

 2. Haksız Rekabet: Meslek mensupları, başka bir meslek mensubunun hizmet verdiği gerçek ve tüzel kişilere mesleki hizmet vermeye girişemezler. Ücret ve eleman temini gibi konularda birbirlerine zarar verecek davranışlarda bulunamazlar.
BÜRO EDİNME ZORUNLULUĞU:
 
 • Meslek mensubunun büro edinmesi ya da işyeri açması zorunludur.

 • Bağlı olduğu odanın bilgisinde iş yeri açmak zorundadır.

 • Açılan işyeri bağımsız büro şeklinde olmalıdır.

 • Mesleki faaliyetler, ev olarak kullanılan ikametgahlarda yürütülemez.

 • Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz.

 • Ortaklık kurulması ya da şirket kurulması halinde de işyeri açılması mecburidir.

 • Meslek mensupları, şirket kurmaları halinde, kayıtlı olduğu aynı oda sınırları içinde şube ya da irtibat bürosu açamaz.

 • O ildeki meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirilmesi halinde mümkündür.

 • İşyerinin ya da ikametgah adresinin değişmesi ya da taşınması durumunda ortaklık büroları ya da şirketler, on beş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar.

 • İşyeri açılışına dair yoklamalar odalar tarafından yapılır.

 • Büro edinen meslek mensupları, odaya kayıt olduktan itibaren üç ay içinde Büro Tescil Belgesi almak zorundadır.

 • Büro tescil belgeleri iki yılda bir vized ettirilir.
 

Bu öğeyi yazdır