Hoşgeldin Ziyaretçi
Mesaj atabilmek için forumumuza kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adı
  

Şifre
  

Forumlarda Ara

(Gelişmiş Arama)

Forum İstatistikleri
» Üye Sayısı: 7
» En Son Üyemiz: coachoutlet22
» Konu Sayısı: 50
» Mesaj Sayısı: 50

Tam İstatistik

Çevrimiçi Kullanıcılar
Şu anda 5 çevrimiçi kullanıcı var.
» 0 üye | 5 Misafir

En Son Konular
Özel Hesap Dönemine Tabi ...
Forum: Vergi Mevzuatı
Son Mesaj: Suat ADANAN
08-03-2018, 10:26 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 1,538
Askerlikte Kıdem Tazminat...
Forum: SGK İşveren
Son Mesaj: Suat ADANAN
08-02-2018, 02:30 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 671
Genç İşverenin Bağkur Pri...
Forum: Sgk Mevzuat
Son Mesaj: Suat ADANAN
08-02-2018, 02:20 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 1,586
SGK İşyeri Tescil Online ...
Forum: SGK İşveren
Son Mesaj: Suat ADANAN
07-06-2018, 09:48 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 944
2018 Yılı Ocak-Eylül Döne...
Forum: Vergi Mevzuatı
Son Mesaj: Suat ADANAN
06-21-2018, 04:39 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 6,061
2017 yılı Kapanış Tasdiki...
Forum: Vergi Mevzuatı
Son Mesaj: Suat ADANAN
06-21-2018, 04:38 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 3,819
Kreş ve Gündüz Bakımevler...
Forum: Muhasebe Kayıtları ve Dersler
Son Mesaj: Suat ADANAN
06-19-2018, 08:16 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 1,613
2018 Mali Tatil Ne Zaman
Forum: Vergi Mevzuatı
Son Mesaj: Suat ADANAN
06-19-2018, 08:13 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 972
Gayrimenkul Alımlarıyla İ...
Forum: Muhasebe Kayıtları ve Dersler
Son Mesaj: Suat ADANAN
06-14-2018, 08:44 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 3,617
Denetim Teknikleri
Forum: Staja Başlama
Son Mesaj: Suat ADANAN
06-12-2018, 12:35 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 11,744

 
  SMMM ve YMM Disiplin Cezaları Nelerdir
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 11:57 AM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

 • UYARMA: Meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
 
 • KINAMA: Meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.
 
 • GEÇİCİ OLARAK FAALİYETTEN MEN: Mesleki sıfatı saklı kalmak sureti ile altı aydan az, 1 yıldan fazla olmamak kaydı ile mesleki faaliyetten alıkoymadır.
 
 • YEMİNLİ SIFATINI KALDIRMA: YMM nin Yeminli sıfatının kaldırılmasıdır.
       ( Tasdik yetkisini mükerrer olarak gerçeğe aykırı kullanması durumunda )
 
 • MESLEKTEN ÇIKARMA: Meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.
 
 
 • Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Maliye Bakanlığınca ilk defa tespit edilen ve rapora bağlanan YMM ler hakkında geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, bu hususun tekerrür etmesi halinde yeminli sıfatının kaldırılması cezası verilir.
 
 • Üç yıllık bir süre içinde iki defa veya daha fazla disiplin cezası gerektiren davranışta bulunan meslek mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir.
 
 • Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan Disiplin cezası verilmez. Yetkili disiplin kurulu 10 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayanlar, bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
 
 
 • Disiplin cezaları kesinleşme tarihinde itibaren uygulanır.
 
 • Geçici olarak mesleki faaliyetten men, yeminli sıfatının kaldırılması, meslekten çıkarma, bir mahkeme kararı olmadan uygulanamaz.
 
 • Cezalar kesinleştikten sonra mesleki faaliyette bulunamazlar.
 
 • 3.4.5. maddelerin cezaları kesinleştikten sonra, Maliye Bakanlığı ilgili kuruluşlara bildirir, resmi gazetede ve odaların internet sitelerinde yayınlanır.

Bu öğeyi yazdır

  Türmob ne yapar ?
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 11:57 AM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

BİRLİK ( TÜRMOB )

Birliğin merkezi Ankara’dır.
Birlik, ülke genelindeki SMMM ve YMM odalarının katılımı ile kurulur.
Birlik, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
 
GÖREVLERİ:
 • Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak

 • Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumak

 • Odaları ilgilendiren konularda resmi merciler ile görüşmek,

 • Odalar arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıkları kesin olarak çözümlemek, uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek

 • Bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikleri hazırlamak

 • Milli ve milletlerarası kuruluşlara üye olmak, milletlerarası mesleki toplantılara katılmak

 • Maliye bakanlığınca verilecek görevleri yerine getirmek

 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak ve resmi makamlarca mesleki konularda istenen bilgi ve görüşleri vermek
 
Birliğin Gelirleri:
 • Birliğe dahil odaların gelirlerinden alınacak paylar

 • Birliğe ait mal varlığından sağlanan gelirler

 • Ruhsatname ücretleri

 • Genel Hükümler çerçevesinde elde edilen bağış yardımlar
 • GENEL KURUL : Odalar tarafından seçilen temsilcilerden oluşur.
Her oda 3 yıl için, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği 3 temsilciye ilave olarak her 75 üye için 1 asıl 1 yedek temsilciyi, Birlik Genel Kuruluna seçer.
Birlik Genel Kurulu 3 yılda bir EYLÜL ayında toplanır.
BGK, Birlik Başkanı, BYK, BDK talebi veya BGK üyelerinin en az 1/5 inin talebi halinde toplanır.
Üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, aynı koşullar burada da geçerli
En az 20 gün önce Toplantı yeri, günü ve gündemi tirajı 100.000 in üzerinde bir gazete ile ilan edilir.
Gündem; daha önceden belirlenmiş gündem dışında başka bir gündem konuşulması, BGK temsilcilerinin 2/5 inin yazılı talebi ya da toplantıda hazır bulunanların 1/5 inin talebi ile ilave bir konu görüşülebilir.
GÖREVLERİ:
a-   Seçmek: Birlik organlarının asıl ve yedek üyelerini seçer
b-   Onaylamak: Birlik bütçe ve kesin hesaplarını onaylamak, mesleki yönetmelikleri onaylamak
c-   Yetki Vermek: BYK na birliğin taşınır ve taşınmazları ile ilgili yetki vermek
d-   İbra Etmek: Birlik organlarını ya da başkanı ibra etmek, sorumlu olanları Disiplin Kuruluna sevk etmek
e-   Karara Bağlamak: BYK rapor ve tekliflerini karara bağlar.
f-    Belirlemek: Oda gelirlerinde alınan birlik payını belirlemek ( % 10 dan fazla olamaz)
g-   Karar Almak: Uyulması mecburi mesleki kararları almak
 
 • YÖNETİM KURULU: BYK, kayıtlı olduğu meslek odasında en az 3 yıl kıdemli olup, mesleğini fiilen icra eden üyeler arasından seçilir.
9 asıl 9 yedek üye seçilir, 3 yıl için seçilir. Asıl üyelerden en az 5 tanesinin YMM olması gerekmektedir.
Görev süresi bitenler yeniden seçilebilir. İki dönem kuralı burada da geçerli. Başkan veya en az 2 üyenin çağrısı ile toplanırlar. Başkan en az 5 yıl YMM yapmış olan meslek mensupları arasından seçilir.  3 toplantıya mazeretsiz gelmeyen üyeler istifa etmiş sayılır.
GÖREVLERİ:
a-   Genel Kurul kararlarını yerine getirmek
b-   Birlik adına kanunla tanına yetkileri kullanır
c-   Birlik adına taşınır taşınmaz veya alım satım işlemleri ile ilgili yetki vermek
d-   Bütçeyi yapmak ve uygulamak
e-   Odalarca önerilen giriş ücreti, yıllık aidat, kurs ya da staj ücretlerini Maliye Bakanlığının tasdikine sunmak
f-    Odalardan görüş almak suretiyle Asgari Ücret Tarifelerini Maliye Bakanlığının tasdikine sunmak
g-    Kanunda belirtilen sınavları yapmak
h-    Mesleki ruhsatları vermek
ı-    Kanunla verilen diğer işleri yapmak
 
3- BİRLİK DİSİPLİN KURULU:  Birlik Disiplin Kurulu üyeleri, meslek odasında en az 3 yıl kıdemli olup, fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından 3 yıl için seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur.
GÖREVLERİ:
a-   Birlik Disiplin Kurulu, Oda disiplin kurulu kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermekle yükümlüdür.
b-   Kararları kesindir.
c-   Birlik Disiplin Kurulunun itirazların reddine ait kararları Maliye Bakanlığının tasdiki ile kesinleşir.
 • BİRLİK DENETLEME KURULU: Birlik Denetleme Kurulu, meslek odasında en az 3 yıl kıdemli, mesleği fiilen yapan meslek mensupları arasından 3 yıl için 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Üyelerden en az birinin YMM olması zorunludur.
 
GÖREVLERİ: Denetleme Kurulu, Birliğin işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta Genel Kurula rapor vermekle görevlidir.
NOT: Denetçiler Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak oy kullanamazlar.
BİRLİK İMDAT 953 / 531 Dahili
 
 
ODA VE BİRLİK ORGANLARININ DENETİMİ:  Maliye Bakanlığı, Oda ve Birlik organlarının görevlerini kanuna uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve mali işlemlerini, hazırlayacağı yönetmelikle belirlenecek esaslara göre denetlemeye yetkilidir.
Odalar, her yılsonu itibari ile üyelerine ilişkin Maliye Bakanlığının talep etmiş olduğu bilgileri, Ocak ayı sonuna kadar bildirmekle yükümlüdür.
Odalar ve Birlik her yılın faaliyet raporlarını ve mali tablolarını, izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar internet sitesinde yılsonuna kadar yayınlamalıdır.
 
ODA VE BİRLİĞİN YURTDIŞINDA TEMSİLİ: Odalar veya birliği temsil etmek üzere milletlerarası toplantı ve kongrelere katılmak Maliye Bakanlığının iznine tabidir.
 
MESLEK SIRLARI: Meslek mensupları ve yanlarında çalışanlar, işleri dolayısı ile öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler. Ancak suç teşkil eden durumları bildirmekle yükümlüdür. Oda ve Birlik personeli hakkında uygulanır.
 
MESLEK GELİŞTİRME EĞİTİMİ: Meslek mensuplarının, mesleki faaliyetlerini fiilen devam ettirmeleri için Birlik ve odalar tarafından düzenlenecek mesleki geliştirme ve eğitim seminerlerine katılmaları zorunludur.
 
 
REKLAM YASAĞI: Meslek mensupları iş elde etmek için reklam sayılabilecek faaliyette bulunamazlar.
Tabela veya basılı kâğıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki unvanların dışında başka sıfat kullanamazlar.(Akademik unvan hariç)
 
 
YASAKLAR:  SMMM ve YMM bu unvan ve tasdik yetkisi ile
 • Hizmet Akdi ile çalışmazlar.

 • Ticari faaliyette bulunamazlar.

 • Meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.

 • YMM, eşi ve 3.dereceye kadar hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar,

 • YMM, eşi ve 3.dereceye kadar hısımları olan SMMM baktıkları işleri tasdik edemezler.

Bu öğeyi yazdır

  SMMM VE YMM ODALARI ne iş yapar
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 11:56 AM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

ODALARIN KURULUŞU: SMMM ve YMM odaları ayrı ayrı kurulur.

ODALARIN KURULUŞ AMAÇLARI:
 • Meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak

 • Mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak

 • Mesleklerin genel menfaate uygun doğrultuda gelişmesini sağlamak

 • Meslek mensuplarının birbirleri ve işletme sahipleri ile olan ilişkilerinde güveni ve dürüstlüğü hakim kılmak
ODALARIN KURULUŞU:
 • En az 250 meslek mensubunun bulunduğu il ve ilçe merkezlerinde birer oda kurulur.  ( Büyükşehir sınırları içindeki ilçeler hariç)

 • Odalar bulundukları il ya da ilçenin adı ile anılır

 • İlçelerde en az 250 meslek mensubunun yanı sıra en az 100 meslek mensubunun yazılı talebi şartı aranır.

 • Yeterli sayıda üye olmayan il ya da ilçe merkezlerinin en yakın odaya bağlanması ya da bölge odalarının kurulmasına birlikçe karar verilir.

 • Odalar kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu araç ılığı ile Maliye Bakanlığına bildirerek tüzel kişilik kazanır.
ODANIN GELİRLERİ:
 • Oda Giriş ücreti

 • Yıllık Üye Aidatları

 • Yardım ve Bağışlar

 • Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri

 • Diğer Çeşitli gelirler
 
NOT: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiili olarak icra etmeyenler, Oda Giriş Ücreti ve Yıllık Üye Aidatının % 50 sini öderler.
 
 
ODALARIN ORGANLARI:
 • ODA GENEL KURUL:

 • Genel Kurul odaya kayıtlı üyelerden oluşur.

 • Genel Kurul 3 yılda bir MAYIS ayında toplanır.

 • Genel Kurul ayrıca; altta yer alan durumlarda en geç 15 gün içinde toplantıya çağrılır.
 1. Oda Başkanı tarafından

 2. Oda Yönetim ya da Denetim Kurulunun Talebi ile

 3. Odaya kayıtlı üyelerin 1/5 inin yazılı talebi;
 • Her toplantıdan en az 10 gün önce üyeler iadeli taahhütlü mektup ya da tebliğ yolu ile toplantıya davet edilir.

 • Üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar.
**Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise, 2. Toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak 2. Toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından aşağı olamaz.
 • Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri Başkanlık divanına, kararların objektif olması amacıyla, seçilemezler.
 
GÖREVLERİ:
 • Seçmek: Oda organlarının asıl ve yedek üyelerini, birlik temsilcilerini seçmek

 • Onaylamak: Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları onaylamak

 • Yetki Vermek: Odanın taşınır ve taşınmaz malları ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki vermek

 • İbra Etmek: Oda organlarının başkan ve üyelerini ibra etmek ve sorumlu olanları Disiplin Kuruluna sevk etmek

 • Teklifte Bulunmak: Uyulması zorunlu mesleki kararlarla ilgili Birliğe teklifte bulunmak

 • Karara Bağlamak: Yönetim Kurulu rapor ve tekliflerini karara bağlamak

 • Belirlemek: Oda giriş ücreti, Yıllık aidat tutar ve ödemelerini belirlemek

 • Kanunun verdiği diğer görevleri yapmak
 
 • ODA YÖNETİM KURULU:
Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından odaya kayıtlı, mesleği fiilen icra eden en az 3 yıl kıdemli üyeler arasından seçilir.
***Üye sayısı 100 den az olan yerlerde 3 Yıl şartı aranmaz.

Üye sayısı, 999 ve daha az olan odalarda              5 asıl   5 yedek
Üye sayısı 1000-5000 arası olan odalarda              7 asıl   7 yedek
Üye sayısı 5001- daha üstü olan odalarda             9 asıl   9 yedek
 
 • Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Bir odanın iki dönem üst üste başkanlığına seçilmiş olanlar aradan 2 seçim dönemi geçmeden Yönetim Kuruluna seçilemezler.

 • Ayda bir, başkan veya iki üyenin çağrısıyla toplantı yapılır.

 • 3 olağan toplantıya gerekçesiz olarak katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır.
 
GÖREVLERİ:
 • Odanın bütçe ve kesin hesaplarını hazırlar, Genel Kurula sunar ve uygular

 • Çalışmaları ile ilgili Genel Kurul’a rapor sunar, Genel Kurul kararlarını yerine getirir

 • Taşınır, taşınmaz konusunda ya da alım satım konularında bir üyeye yetki vermek

 • Kanunla belirlenmiş diğer işleri yapmak
 
3- DİSİPLİN KURULU:
Genel Kurul tarafından;
Üye sayısı 50 ye kadar olan odalarda                    3 asıl   1  yedek
Üye sayısı 50 den fazla odalarda                            5 asıl   3  yedek
 • Görev süresi 3 yıldır, yeniden seçilebilir, en az 3  yıl kıdem aranır

 • Oda Disiplin Kuruluna kararlarına karşı, ilgililer 30 gün içinde Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.
Bunun dışında kalan itirazlarda süre 15 gündür.
 • DENETLEME KURULU: Genel Kurul tarafından, 3 yıl için 3 Asıl 1 Yedek üye seçilir.
Odanın hesap ve işlemlerini denetler. Bu konuda Genel Kurula rapor sunar.
Denetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul Toplantılarında oy kullanamazlar.
 
ODA ORGANLARININ GÖREVDEN ALINMASI:
Oda organlarının amaçları dışında faaliyette bulunması halinde, Maliye Bakanlığı ya da ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılığı talebi ile ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE dava açılır.
Seri yargılama usulü ile 3 ay içinde dava sonuçlanır.

Oda organlarının görevden alınması halinde, Birlik Yönetim Kurulu tarafından meslek mensupları arasından 5 kişilik komisyon seçilir.
Bu durumda en geç 1 ay içinde yeniden seçim yapılması gerekir.
Görevden alma Genel Kurul hakkında uygulanmaz.
 
ODALARIN FAALİYETTEN MEN EDİLMESİ:
Suç veya suçun devamını önlemek veya yakalanmanın gerektirdiği hallerde, gecikmede sakınca varsa, Vali odaları faaliyetten men edebilir.
Vali, kararını 24 saat içinde ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE ( nöbetçi hakime) bildirir. Nöbetçi hakim 48 saat içinde kararını açıklar, aksi takdirde idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Bu öğeyi yazdır

  SMMM ve YMM olma Genel ve özel şarlar
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 11:55 AM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

MESLEK MENSUBU OLMANIN GENEL ŞARTLARI:

 • C. Vatandaşı olmak

 • Medeni Hakları Kullanma Ehliyetine ( Fiil ehliyetine ) sahip olmak

 • Kamu haklarından mahrum olmamak

 • TCK 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş dahi olsa, kasten işlenmiş bir suçtan dolayı 1 yıl ve üstünde hapis cezası almamak,
Kaçakçılık, vergi kaçırma, hırsızlık gibi suçlardan ceza almamak.
 • Ceza ve disiplin soruşturması sonucu memuriyetten çıkarılmamış olmak

 • Meslek şeref ve hassasiyetine uymayan davranışlarda bulunmamak
 
Bu koşullara sahip olmayan meslek mensupları hakkında;
 • Çalışanlar listesinden kayıtlarını silme

 • Meslekten çıkarma cezası uygulanır.
 
MESLEK MENSUBU OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI: (SMMM İÇİN)
 • Hukuk, İktisat, İşletme vb alanlardan lisans ya da lisansüstü seviyede mezun olmak

 • Smmm, Ymm yanında, denetiminde, gözetiminde 3 yıl süre ile staj yapmak

 • SMMM sınavını kazanmış olmak

 • SMMM ruhsatını almış olmak
NOT: Vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmuş kişilerde, YMM sınavında başarılı olmaları durumunda SMMM sınavını kazanma şartı aranmaz.
MESLEK MENSUBU OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI: (YMM İÇİN)
 • 10 Yıl süre ile SMMM olmak

 • YMM sınavında başarılı olmak

 • YMM ruhsatını almış olmak

 • YMM, fiili olarak göreve başlamadan önce ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’ nde yemin ederler.

Bu öğeyi yazdır

  Smmm ve Ymm ne iş yapar ?
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 11:54 AM - Forum: SMMM Bitirme - Cevap Yok

SMMM TEK BAŞINA YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER:

 • GKGMİ ve standartlarına uygun olarak gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin defter ve belgelerini tutmak

 • Beyanname Düzenlemek

 • Gelir Tablosu Düzenlemek

 • Bilanço Düzenlemek

 • Diğer İşlemleri Yapmak
YMM TEK BAŞINA YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER:
 • Tasdik yapabilirler.

 • Defter tutamazlar.

 • Muhasebe Bürolarına ortak olamazlar.
SMMM / YMM YAPABİLECEĞİ İŞLER:
 • Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek

 • Muhasebe, Mali Mevzuat, Vergi, Finansman gibi alanlarda danışmanlık yapmak

 • Denetim, analiz, inceleme yapmak ve sonuçlarını raporlamak, gerekli yazışmaları yapmak

 • Bilirkişilik, tasfiye memurluğu, hakemlik, murakıplık yapmak.

Bu öğeyi yazdır

  Mali Müşavirin Yasaklı Haller
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 11:47 AM - Forum: SMMM Bitirme - Cevap Yok

1) Homeofis şeklinde çalışmazlar,
2) Sadece aynı unvana sahip meslektaşlarıyla aynı ofis içerisinde faaliyet gösterebilirler. Ofisleri bir ticarethane ile veya başka bir mesleği icra eden kişilerle iç içe olamaz.
3) Birden fazla mesleki unvana sahip kişiler tek unvan kullanabilirler. Örneğin; bir kişi hem Avukat, hem Mali Müşavir ise sadece bu unvanlardan birini kullanmak zorundadır.
4) Tabela, kartvizit, zarf, broşür, antetli kağıt ve benzerlerinde mevzuata aykırı hareket edemezler,
5) Birbirleri hakkında olumsuz söylem ve eleştirilerde bulunamazlar,
6) Reklam yapamazlar,
7) Ücret tarifesi altında iş alamazlar,
8) Ruhsatlarını kiraya veremezler,
9) Başka meslektaşının yetkilerini ve şifrelerini kullanamazlar,
10) Meslekten atılan kişilerle hiçbir şekilde çalışamazlar,
11) Sözleşmesiz iş alamazlar,
12) Mesleği icra ederken aynı zamanda tacir veya esnaf olamazlar, ticari vekillik, ticari mümessillik ve acentelik yapamazlar,
13) Adi ve Kolektif şirketlere ortak olamazlar, komandit şirketlere ise komandite ortak olamazlar,
14) Limited ve Anonim şirketlerde yönetim kurulunda görev alamazlar (Bağımlı çalışan meslek mensupları hariç),
15) Marka tescili yapamazlar.

Bu öğeyi yazdır

  Araç Satış kaydı
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 11:30 AM - Forum: Muhasebe Kayıtları ve Dersler - Cevap Yok

Örnek: XYZ A.Ş. Mart 200X tarihinde ÖTV ve KDV hariç 100.000  TL bedelli bir jeep satın almıştır. ÖTV tutarı 30.000 TL’dir.
KDV Tutarı ise; 23.400 TL
-------------------------------------------------/-------------------------------------------
254 TAŞITLAR      100.000
770 GEN.YÖN.GİD. 30.000
770 GEN.YÖN.GİD. 23.400
                                                                      320 SATICILAR  153.400
Binek araç alım kaydı
----------------------------------------------------------------------------------------------

Yada KDV’yi maliyete intikal ettirebiliriz. Şöyle ki;

-------------------------------------------------/-------------------------------------------
254 TAŞITLAR      123.400
770 GEN.YÖN.GİD. 30.000
                                                                      320 SATICILAR  153.400
Binek araç alım kaydı
----------------------------------------------------------------------------------------------
Örnek: XYZ A.Ş. Mart 200Z tarihinde ÖTV ve KDV hariç 30.000  TL bedelli bir Renault Kangoo satın almıştır. Aracın arkasında koltuk olup şoför ile arka tarafı ayıran bir bariyer yokur. ÖTV tutarı 5.000 TL’dir.
KDV Tutarı ise; 6.300 TL
-------------------------------------------------/-------------------------------------------
254 TAŞITLAR      30.000
770 GEN.YÖN.GİD. 5.000
770 GEN.YÖN.GİD. 6.300
                                                                      320 SATICILAR  41.300
Binek araç alım kaydı
----------------------------------------------------------------------------------------------
Yada KDV’yi maliyete intikal ettirebiliriz. Şöyle ki;
-------------------------------------------------/-------------------------------------------
254 TAŞITLAR        36.300
770 GEN.YÖN.GİD.  5.000
                                                                      320 SATICILAR  41.300
Binek araç alım kaydı
----------------------------------------------------------------------------------------------
Örnek: XYZ A.Ş. Mart 200X tarihinde ÖTV ve KDV hariç 30.000  TL bedelli bir Renault Kangoo satın almıştır. Aracın arkasında koltuk olmayıp şoför ile arka tarafı ayıran bir bariyer vardır. ÖTV tutarı 5.000 TL’dir.
KDV Tutarı ise; 6.300 TL
-------------------------------------------------/-------------------------------------------
254 TAŞITLAR      30.000
770 GEN.YÖN.GİD. 5.000
191 İND. KDV          6.300
                                                                      320 SATICILAR  41.300
Binek araç alım kaydı
----------------------------------------------------------------------------------------------

Örnek: İşletme satın aldığı araca 1.000 TL değerinde 4 adet lastik satın almıştır.

------------------------------------------------------------/-----------------------------------------
254 TAŞITLAR   1.000
191 İND. KDV        180
                                                                      100 KASA 1.180
Taşıt lastik alım kaydı
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eğer lastik ticari bir araca aitse bu takdirde doğrudan gider yazılmasın sakınca yoktur.  345 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği’nin “I-Ticari Amaçla Kullanılan Araçlar İçin İktisap Edilen Lastiklerin Faydalı Ömürleri” başlıklı bölümünde, ticari amaçla kullanılan araçlar için iktisap edilen lastiklerin, faaliyet gösterilen sektörün çalışma şartları gereği tahsis edildiği hizmette kullanılmaya hazır hale geldiği tarih itibariyle faydalı ömrünün bir yıldan az olması halinde amortismana tabi tutulması mümkün olmayacağından kayıtlara doğrudan gider olarak intikal ettirilebileceğinden bahsetmektedir.
Örnek: İşletme yukarıdaki örnekte satın almış olduğu Jeep’i 2 yıl sonra 80.000 TL’ye satmıştır. Araç için toplam 40.000 TL birikmiş amortisman ayrılmıştır.
----------------------------------------------------2018-------------------------------------
120 ALICILAR              80.800
257 BİRİKMİŞ AMORT. 40.000
                                                                      254 TAŞITLAR     100.000
                                                                      391 HES.İLAVE KDV  800
                                                                      679 D.OL.DIŞ.KAR.    20.000
Binek araç satış kaydı
-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------2018-------------------------------------
102 BANKALAR  80.800
                                                                      120 ALICILAR              80.800
Binek araç tahsilat kaydı
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Binek araçların satışında dikkat edilirse yüzde 1 KDV uygulanmıştır. Oysa ticari araçların satışında KDV yüzde 18 uygulanacaktır.
Örnek: İşletme 30.000 TL’ye satın almış olduğu Kangoo marka aracı 1 yıl sonra 20.000 TL bedelle satmıştır. Söz konusu araç için toplam 6.000 TL birikmiş amortisman hesaplanmıştır.
----------------------------------------------------2018-------------------------------------
120 ALICILAR              23.600
257 BİRİKMİŞ AMORT. 6.000
689 D.OL.DIŞ.GİD.ZAR. 4.000
                                                                      254 TAŞITLAR          30.000
                                                                      391 HES.İLAVE KDV  3.600
Ticari araç satış kaydı
-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------2018-------------------------------------
102 BANKALAR  23.600
                                                                      120 ALICILAR              23.600
Ticari araç tahsilatı
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Bu öğeyi yazdır

  Sgk Hisse Devri Dİlekçesi
Gönderen: Suat ADANAN - 06-11-2018, 09:16 AM - Forum: SGK Form ve Dilekçeler - Cevap Yok

…………….. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ’NE
…………….
 
 
 
 
Kurumunuzun ………………………………………. sicil numarasında kayıtlıyız.
 
Şirketimizde ünvan ve hisse devri değişiklikleri olmuş olup, gerekli evraklar ekte sunulmuştur.
 
Gerekli işlemlerin yapılmasını talep eder, gereğini bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla;
                                              
Ek:
 • Tescil Belgesi

 • Karar

 • Hisse Devri Sözleşmesi

Bu öğeyi yazdır

  İşçi Hangi Hallerde Kıdem Tazminatı Alamaz
Gönderen: Suat ADANAN - 06-09-2018, 10:13 AM - Forum: SGK İşçi - Cevap Yok

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: 

          I- Sağlık sebepleri:
          a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığayakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
          b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
          II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
          a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
          b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
          c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
          d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması
          e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
          f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
          h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.
          ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
          III- Zorlayıcı sebepler:
          İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

Bu öğeyi yazdır

  Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır ?
Gönderen: Suat ADANAN - 06-09-2018, 10:11 AM - Forum: SGK İşçi - Cevap Yok

1- Kıdem tazminatı nedir?
İşçinin, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen tazminattır.
2- Çalışanlar hangi durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanır?
İşçinin, işveren tarafından işten çıkarılması gerekir. Ancak işçinin çıkarılırken, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmamış olması gerekiyor. Yani, hırsızlık, huzuru bozacak davranışlar gibi işyeri kurallarına aykırı nedenlerden işten çıkarılırsanız, kıdem tazminatı alamazsınız. İş yasasına göre sağlık sorunu gibi haklı bir nedene dayanarak, işten ayrılma zorunluluğu oluşmuşsa tazminat alınır. Erkek çalışanların askerlik nedeni ile işten ayrılması da tazminatı doğurur. Kadın çalışanlar ise çalışırken evlenirse, evlendikten sonraki bir yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılabilir ve tazminat alabilir. Emeklilik şartını yerine getirmiş çalışanlar da kıdem tazminatı alabilir. 
3- Emeklilik halinde tazminat nasıl alınır?
Prim ödeme gün sayısını doldurup, emeklilik yaşını doldurmayanlar işten ayrılırlarsa kıdem tazminatı alabilirler. Aynı şekilde yaşı doldurup da prim ödeme gün sayısını doldurmayanlar da işten ayrılmaları halinde tazminata hak kazanırlar.
4- Kendi isteği ile ayrılan tazminat alabilir mi?
Kendi isteğiyle işten ayrılan kişilere kıdem tazminatı ödenmez.
5- Tazminata hak kazanmanın süresi var mı?
Var; işçinin, aynı işyerinde bir yıl çalışması ya da aynı işverene bağlı değişik işyerlerinde en az bir yıl çalışması gerekir.
6- Tazminat için zaman aşımı süresi var mı?
Eğer tazminatsız işten çıkarıldıysanız, çıkış tarihinden itibaren 10 yıl içinde işverenden tazminat isteyebilirsiniz. Ödenmemesi halinde 10 yıl içinde yasal yola da başvurabilirsiniz.
7- Vefat ve sakatlık durumlarında tazminat nasıl alınır?
İşçi, vefat ederse, kıdem tazminatı yasal varislerine ödenir. Sakatlık durumunda ise sakatlık aylığı alınacağından, kıdem tazminatına hak kazanılır.

8- İşyerindeki değişiklikler tazminat alma hakkı doğurur mu?
İşçi ile işveren arasındaki ilişki yasalarla belirlenmiştir. İşin niteliği, görev tanımı, çalışma süresi ve koşullarında yapılacak değişiklikler işçiye bildirilmeli ve onayı alınmalıdır. Çalışan onaylamaz ise kıdem tazminatı hakkı doğar.
9- Kıdem tazminatını memurlar da alabiliyor mu?
Hayır, memurlar emeklilik ikramiyesi alıyor. Kıdem tazminatı işçileri ilgilendiriyor.
10- İşyerinin iflas etmesi ya da kapanması tazminat almaya engel mi?
İşyeri kapansa da, işveren iflas da etse, çalışanlarına kıdem tazminatını ödemek zorunda.

Bu öğeyi yazdır