Hoşgeldin Ziyaretçi
Mesaj atabilmek için forumumuza kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adı
  

Şifre
  

Forumlarda Ara

(Gelişmiş Arama)

Forum İstatistikleri
» Üye Sayısı: 15
» En Son Üyemiz: jahda56
» Konu Sayısı: 54
» Mesaj Sayısı: 54

Tam İstatistik

Çevrimiçi Kullanıcılar
Şu anda 6 çevrimiçi kullanıcı var.
» 0 üye | 5 Misafir
Bing

En Son Konular
Kosgeb Girişimcilik Deste...
Forum: Kosgeb
Son Mesaj: Suat ADANAN
11-16-2018, 09:10 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 387
2018 Doğum Yardımı Ne Kad...
Forum: Sgk Mevzuat
Son Mesaj: Suat ADANAN
11-15-2018, 08:31 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 373
İnteraktif Vergi Dairesin...
Forum: Vergi Mevzuatı
Son Mesaj: Suat ADANAN
11-15-2018, 08:29 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 1,303
Tarım Bağkuru Sigortalılı...
Forum: Sgk Mevzuat
Son Mesaj: Suat ADANAN
11-15-2018, 08:26 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 327
Özel Hesap Dönemine Tabi ...
Forum: Vergi Mevzuatı
Son Mesaj: Suat ADANAN
08-03-2018, 10:26 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 2,568
Askerlikte Kıdem Tazminat...
Forum: SGK İşveren
Son Mesaj: Suat ADANAN
08-02-2018, 02:30 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 1,276
Genç İşverenin Bağkur Pri...
Forum: Sgk Mevzuat
Son Mesaj: Suat ADANAN
08-02-2018, 02:20 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 2,212
SGK İşyeri Tescil Online ...
Forum: SGK İşveren
Son Mesaj: Suat ADANAN
07-06-2018, 09:48 AM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 1,441
2018 Yılı Ocak-Eylül Döne...
Forum: Vergi Mevzuatı
Son Mesaj: Suat ADANAN
06-21-2018, 04:39 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 6,860
2017 yılı Kapanış Tasdiki...
Forum: Vergi Mevzuatı
Son Mesaj: Suat ADANAN
06-21-2018, 04:38 PM
» Cevaplar: 0
» Gösterim: 4,356

 
  ETİK İLKELER YÖNETMELİĞİ
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:03 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

ETİK İLKELER YÖNETMELİĞİ

Amacı: Tüm üyelerin en üst derecede mesleki bilgiye sahip, sorumluluk bilinci olan etik değerlere bağlı rekabet anlayışı daha kaliteli bir hizmet sunmak olan güvenilirve saygın bir meslek mensubu kitlesi oluşturmaktır.
Etik Komitesi: Meslek mensupları arasından TURMOB Yönetim Kurulu tarafından atanacak 1’i başkan 1’i başkan yardımcısından oluşan bir komitedir.
 • En Az 7 En fazla 11 Üyeden oluşur.

 • Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde yerlerine yenileri atanır.

 • Üyeler 2 yıl için atanırlar.
KAPSAM: 01.06.1989 ve 3568 Sayılı SM, SMMM, YMM Kanununa göre bir meslek unvanına sahip olan, bağımsız ya da bağımlı olarak çalışan tüm meslek mensupları ve bunların oluşturduğu şirketlerin faaliyetlerini kapsar.
 
 
ETİK KOMİTE TOPLANTISI:    Yılda 6 kez toplanır. TURMOB yönetim kurulu başkanı veya etik komitesi başkanı gerekli görürse komiteyi toplantıya çağırabilir.
ETİK KOMİTESİNİN GÖREVİ:    Etik Komitesi etik ilkeler yönetmeliği ile ilgili önerileri çeşitli şekillerde çalışmalar yaparak yönetim kuruluna sunar.
 
 
ETİK İLKELER: (önemli)
 
 • Dürüstlük Meslek mensupları tüm mesleki ilişkilerinde ve iş ilişkilerinde doğru dürüst davranmalıdırlar.
 
 • Tarafsızlık: Yanlı veya önyargılı davranarak 3. kişilerin haksız ve uygunsuz biçimde yaptıkları baskıların meslek mensubunun kararlarını etkilememesi ve engellememesidir.
 
 • Mesleki Yeterlilik ve Özen: Meslek mensubunun mesleğini icra ederken teknik ve mesleki standartlara uygun olarak özenli ve gayretli davranmasıdır.
 
 • Gizlilik:
Meslek mensubunun meslek ilişkileri sonucunda elde ettiği bilgileri açıklanmasını gerektirecek bir hak ve görevi olmadıkça 3. şahıslara bu bilgilerin açıklanmaması ve bu bilgilerin 3 şahısların ya da meslek mensubunun çıkarına kullanılmamasıdır.
 • Mesleki Davranış ( Meslek Ahlakı ) : Meslek mensubunun mevcut yasa ve yönetmeliklere uymasını ve mesleğin itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmasını ifade eder.
TEHDİTLER: ********DİKKAT**********
 • Kişisel Çıkar Tehditleri:
Meslek mensubunun kendisinin veya ailesinin finansal ya da diğer çıkarları sonucu oluşabilecek tehditler.
 • Yeniden Değerleme Tehditleri:
Daha önceden alınmış bir kararın o karardan sorumlu meslek mensubu tarafından yeniden değerlendirilmesi ile oluşan tehditlerdir.
 • Taraf Tutma Tehditleri:
Meslek mensubunun bir durumu veya fikri tarafsızlığını tehlikeye düşürecek noktaya taşıması sonucu oluşan tehditlerdir.
 • Yakınlık Tehditleri:
 1. Kişilerle kurulan ilişkiler sonucu meslek mensubunun bu kişilerin çıkarlarına uygun olacak şekilde davranması sonucu çıkan tehditlerdir.
 • Yıldırma Amaçlı Tehditler.
Meslek mensubunun gerçek veya hissedilen tehlikeler nedeniyle tarafsız davranmaktan kaçınması sonucu oluşabilecek tehditlerdir.
TEHDİTLERE KARŞI ÖNLEMLER:
 • Mevzuatla Oluşturulabilecek Önlemler
 1. Mesleğe giriş için gerekli mesleki eğitim ve tecrübe gereksinimleri

 2. Sürekli mesleki gelişim gereksinimleri

 3. Kurumsal Yönetim gereksinimleri

 4. Mesleki standartlar

 5. Mesleki disiplin prosedürleri

 6. Meslek mensubu tarafından üretilen rapor, sonuç, iletişim ve bilgilerin yasal yetkili 3.ncü bir kurum tarafından gözden geçirilmesi.
 • İş Çevresinde Oluşturulabilecek Önlemler
 
HAKSIZ REKLAM YASAĞI VE YÖNETMELİĞİ
Amaç: 3568 sayılı kanuna göre, meslek mensuplarının kendi aralarında ve müşterileri ile olan ilişkilerinde haksız rekabetin önlenmesi, dürüst rekabetin sağlanması ve meslek mensuplarının iş elde etmek için reklam sayılabilecek eylem ve işlemlerinin kapsam, sınır ve esaslarını belirlemektedir.
HAKSIZ REKABET SAYILAN HALLER:
 • Muhasebe ve denetim standartlarına uymamak ve gereken mesleki özeni göstermemek

 • Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan iş sahiplerine iş teklif etmemek

 • İzinsiz olarak faaliyette bulunmak

 • Geçici olarak meslekten men, yetki belgeleri ya da ruhsatları iptal olmasına rağmen, unvan, ilan ve reklamlarında, mesleki faaliyette bulunduğunu intibaını yaratacak kelime veya ibareler kullanmak

 • Meslek ruhsatının kiralanması

 • Mesleği yapmaları yasaklanan kişilerle çalışılması veya işbirliği yapılması

 • Gerçeğe aykırı, yanıltıcı belge düzenlemek

 • Başka bir meslek mensubunun yanında çalışanlara iş teklif etmek

 • Başka bir meslek mensubuna ait iş sırlarını ele geçirmeye çalışmak

 • Bağımlı çalışan meslek mensupları için aynı anda birden çok işletmede mesleki sorumluluk üstlenmek.

 • Meslek mensuplarını karşısında haksız şekilde avantaj elde etmek
Ücret ve Diğer Mali Nitelikteki Uygulamalar ile Haksız Rekabet:
Meslek mensupları, mesleki sorumluluğun bilincinde olarak, haksız rekabete neden olacak eylem ve davranışlarda bulunamazlar.
Aşağıda Sayılan Haller Özellikle Haksız Rekabet Teşkil Eder:
 1. Asgari ücret tarifesinin altında ücret talep etmek veya ücretsiz hizmet vermek.

 2. İş sahibi ile ortaklık pay anlaşmaları yapmak.

 3. Bir meslek mensubuna olan borcunu ödememiş iş sahibine hizmet vermek.

 4. İş sahiplerinden emanet para toplamak

 5. Alınan ücrete karşılık gerçeğe aykırı serbest meslek makbuzu ya da fatura düzenlemek

 6. Sözleşme ücretinin altında makbuz/fatura kesmek ya da hiç düzenlememek

 7. Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir menfaat sağlamak veya vaat etmek suretiyle iş almak

 8. İş sahiplerine menfaat sağlamayı vaat etmek veya menfaat sağlamak suretiyle iş almak

 9. İş sahiplerine ait bilgileri kullanmak sureti ile ekonomik çıkar sağlamak

 10. Çalışanlara iş mevzuatında öngörülen ücret ve sosyal hakları vermemek veya maliyetleri düşürmek için yasal zorunlulukları yerine getirmemek.
 
 
Reklam Yoluyla Haksız Rekabet:
 
 • Meslek mensuplarının dürüstlüğü, güvenilirliği ve tarafsızlığı hakkında yanlış ve asılsız beyanlarda bulunmak

 • Meslek mensuplarının hizmetlerini ve faaliyetlerini yanlış ve yanıltıcı açıklamalarla kötülemek

 • Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikâyette bulunmak

 • Kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak

 • Sahip olmadığı meslek unvanını kullanmak

 • Bu yönetmelik ile belirlenen reklam ilke ve kurallarına aykırı davranmak

 • Mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka unvanları kullanmak.
 
REKLAM KURALLARI:
 
Reklam Yasağı:
 
İlkeler:
 
 • Meslek mensubu, nesnel ve mesleğine ilişkin olduğu sürece işi ve şahıs hakkında açıklama yapabilir.

 • Meslek mensubu, bilimsel, düşünsel tartışmalar, seminerler düzenleyebilir ancak bunları basın yayın yoluyla 3. Kişilere duyuramaz.

 • Meslek mensubunun toplumu ilgilendiren konularla ilgili yaptığı yayınları ya da demeçleri hakkında yazı veya haber yazılması reklam sayılmaz.

 • Meslek mensubu, bürosunun tanıtımı için broşür bastırabilir. Bunların mesleki ilişkilerini sürdürdüğü kişilere gönderilmesi reklam sayılmaz.

 • Meslek mensubunun, mesleki faaliyet ve mesleki alan dışında, yerel, ulusal veya uluslararası düzeydeki herhangi bir faaliyetinin tanıtılması, aldığı bir ödülün kamuya duyurulması ve bir kuruma olduğu üyeliğinin açıklanması reklam sayılmaz.
 
Tabela:
 
 • Meslek mensuplarının kullanacakları tabelalarda yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan, deyim, yabancı dillerde yazılmış ifadeler, resim fotoğraf ve benzerlerine yer verilmez.

 • Aynı büroda birlikte çalışma halinde, meslek mensuplarının ad ve soyadlarının, ortaklık şeklinde çalışılması durumunda ise ortaklık unvanının tabelada yer alması zorunludur.

 • Tabela büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü ve koridoruna ya da büro giriş kapılarının yanına asılabilir. Ancak büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz.
 
Basılı Evrak:
 
 • Basılı kâğıtlar ve benzerlerinde, reklam niteliği taşıyacak şekilde düzenlenemez.

 • Basılı kağıt ve benzerlerinde, meslek unvan, adres, adı soyadı, vergi dairesi, vergi numarası, adres, telefon, sicil ve ruhsat numarası yer alabilir.

 • Ortaklık şeklimde çalışılması halinde, ortaklığın unvanının yazılması zorunlu olup, adı ve soyadları da yer alabilir.

 • Ortak sıfatı taşıyan meslek mensuplarının, basılı kâğıt ve kartvizitlerinde ortaklığın adı yanında, kendi adı ve soyadlarını da kullanmaları zorunludur.

 • Basılı kâğıt ve kartvizitlerde mesleki ve akademik unvan dışında başka bir şey kullanılamaz.

 • Basılı kâğıtlarda, kartvizitlerde meslek mensubunun veya ortaklığın ad ve unvanını belirtme amacını aşan hiçbir yazı veya deyim yer alamaz.
  Marka Tescil Yasağı: SMM, SMMM ve YMM hiçbir sıfat altında marka olarak tescil ettirilemez. Telefon Rehberi: Meslek mensupları, alfabetik sıraya dizilmiş olmak ve diğer meslek mensuplarından ayırt edici her hangi bir ifade, sembol ya da işaret kullanmamak koşulu ile telefon rehberinin meslekler kısmına, ası-soyadı, büro adresi, telefon-faks numarası, elektronik posta adreslerini yayınlatabilirler.Sirküler, Kitapçık ve Tanıtım Broşürleri Basımı: Meslek mensubu, mesleki bilgiler içeren sirküler, kitapçık ve tanıtım broşürü ve benzeri dokümanları, mevcut müşterilerine ve diğer meslek mensuplarına dağıtabilir, ancak müşterisi olmayan kişi ve kurumlara ancak yazılı talepleri halinde verebilir. Bu dokümanlarda eski ve mevcut müşterilerinin isim ve unvanlarını kullanamaz, haksız ve reklam sayılacak ifadeler kullanamazlar. Kitap ve Makale Yayını: Meslek mensupları, yayınladıkları kitap, makale ve benzeri yayınlarda mesleki ve akademik unvanlarını kullanabilir ancak çalıştığı büro, şirket veya kurumun adını yazamaz. Bunların faaliyetleri hakkında reklam sayılacak açıklama yapamaz. Meslek mensupları yayıncılık yapamaz. Personel İstihdamı İle İlgili Duyurular: Meslek mensupları büroları veya ortağı olduğu şirketlerin veya müşterilerinin mesleki faaliyeti için ilan verebilir.Medya İlişkileri:Meslek Mensupları:
  • Büro açılışlarını basın ve yayın yoluyla duyuramaz.

  • Yaşamları, kazançları, mesleki faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde yayınlarda bulunamaz.

  • Zorunlu haller dışında basın yayın organlarına görüntü, bilgi, demeç veremezler.

  • Basın yayın yolu ile katıldıkları programlarda reklam sayılabilecek her türlü davranıştan ve açıklamadan kaçınmak zorundadır.

  • Mesleğini icra ederken, basın yayın yoluyla kendisinin veya yapmakta olduğu işin ya da iş sahibinin adını reklam olabilecek nitelikte kullanamaz.
 •  İnternet Uygulamaları: Meslek mensupları, bağlı oldukları odaya bilgi vererek internet dahil teknoloji ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda smm, smmm ve ymm mesleğini, bu mesleğin ilke ve kurallarına, meslek unvanının gerektiği saygı ve güvene, kanun ve yönetmeliğe aykırı olmayacak şekilde kendini ifade etme hakkında sahiptir.Meslek mensubu, mesleki unvanı.tr uzantılı internet sitesi kurabilir.Meslek Mensupları, internet sitelerinde;
  • Site sahibi adı-soyadı, mesleki unvanları, bağlı olduğu oda, büro sicil numarası, mezun oldukları üniversite, yabancı dil ve benzeri bilgilerin bulunmasını sağlar.

  • İş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla internet sitelerini arama motoruna kaydederken anahtar kelime olarak, adı-soyadı, büro unvanı, ortaklı büro unvanı ve benzeri bilgiler dışında tanıtım amaçlı herhangi bir ibare kullanamaz.

  • Haksız rekabete yol açacak şekilde kendi sitesine ya da kendi sitesinden başka bir siteye yönlendirecek internet kısa yolları kullanamaz, reklam veremez ve alamaz.
 •  

Bu öğeyi yazdır

  DENETİM RAPORUNUN BÖLÜMLERİ
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:02 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

DENETİM RAPORUNUN BÖLÜMLERİ:

 
 1. Genel Bilgi Bölümü: İlgililerin belirtildiği

 2. Denetim Kapsam Bölümü: Mali Tabloların GKGMİ göre düzenlenip düzenlenmediğinin belirtildiği,

 3. Meslek Mensubunun Açıklama ve Görüş Bölümü: Meslek mensubunda oluşan kanaatin belirtildiği,

 4. Rapor Tarihi Bölümü: Denetimin bittiği tarihin gösterildiği,

 5. Meslek Mnesubunun İmzası:
 
 
DENETİM RAPORUNUN ÇEŞİTLERİ:
 1. Olumlu Rapor:

 2. Şartlı Denetim Raporu:

 3. Olumsuz Rapor:
 
 
DENETLEME RAPORU İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR:
 
 • SMMM tarafından düzenlenen raporlar ile YMM tasdiki ihtiva etmeyen raporlarda “ilgili mevzuata uygundur.” İbaresi bulunmaz.

 • Bu hükümlerin açıkça yazılması zorunludur.

 • Bu ibare ancak YMM tasdiki ihtiva eden raporlarda kullanılabilir.

 • Tasdik işlemine bağlı olsun ya da olmasın denetimden sorumlu meslek mensubunca imzalanması esastır.

Bu öğeyi yazdır

  Çalışanlar Listesinden silinmeyi gerektiren haller
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 12:01 PM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı çalışanlar listesinden yönetim kurulu tarafından silinir;

 
 • Meslek mensubunun mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması ya da bu durumun oda tarafından tespit edilmesi

 • Çalışma bürosunu oda sınırları dışına nakletmesi

 • Meslekten çıkarmayı gerektirecek cezalara çarptırılması

 • Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmesi

 • Ruhsatın verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan nedenlerin sonradan tespit edilmiş olması
 
ÇALIŞANLAR LİSTESİNDEN SİLİNME:
 
 • Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden meslek mensubu bu listeye yeniden yazılır.

 • Karar yazılı olarak ilgiliye tebliğ edilir.

 • Meslek mensubu çalışma listesinden silinme dışındaki kararlara karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Birliğe itirazda bulunabilir.

 • Birlik bu itirazı 15 gün içinde karara bağlar.

 • Birliğin kararına karşı itiraz merci Bakandır.

 • İtiraz süresi, ilgiliye tebliğinden itibaren 15 gündür.

 • Bakanın vereceği karar nihaidir.

 • Meslek mensubu, karar kesinleşinceye kadar mesleğine devam edebilir.

 • Karar kesinleştikten sonra mesleki faaliyette bulunamaz.

 • Oda disiplin kurulu gerekli görmesi halinde, meslek mensubunu geçici olarak mesleki faaliyette bulunmasını yasaklayabilir.

Bu öğeyi yazdır

  YMM VE SMMM SINAV YÖNETMELİĞİ
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 11:59 AM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

YMM VE SMMM SINAV YÖNETMELİĞİ

 
TEMEL ESASLAR:
 
 • YMM ve SMMM adaylarının sınava tabi tutulmaları ve sınavlarda başarılı olmaları esastır.

 • Sınavlar, YMM ve SMMM adayları için genel ve özel şartlar ile mesleklerin gerektirdiği diğer nitelikleri göz önüne alınarak yapılır.

 • Yazılı olarak yapılacak sınavlarda gizlilik esastır.

 • Sınavlarla ilgili hususlar Birlikçe belirlenir.
 
 
SINAV ZAMANLARI: YMM sınavları, yılda 2 defa, SMMM sınavları yılda 3 kez yapılır.
 
SINAVLARIN YAPILMASI:
 
SINAV NOTLARI:
YMM sınavında başarılı olmak için 100 üzerinden en az 50 alınması ve notların aritmetik ortalamasının 65 olması gerekir.
SMMM sınavında başarılı olmak için 100 üzerinden en az 50 alınması ve notların aritmetik ortalamasının 60 olması gerekir.
 
NOT: Yanında staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen tezkiye not ortalaması ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir.
 
SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI:  Sınava katılanlardan genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış işlemler iptal edilir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler.
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde , katılanların tümü için geçerli olmak üzere sınav iptal edilir.
 
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:  Sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Sonuçların odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile Birliğe yapılır.
Birlikçe en geç 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene yazılı olarak bildirilir.
Karar kesindir, yargıya gidilebilir.
 
YMM SINAVI: YMM Sınavında başarılı olamayanlar, 2 yıl içinde 3 sınava daha girebilirler. Bu sınavlara 100 üzerinden 65 puandan az olan konuları kapsar.
 
SMMM SINAVI: SMMM sınavında başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yılda 4 sınava daha girebilir. 100 üzerinden 60 puandan az not alınan konuları kapsar.
Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar ya da başarılı olamayanlar 2 yıl süre ile meslek sınavlarına alınmazlar.
2 yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere sınava katılabilirler.
 
 
SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI:
Başarılı olanların belgeleri ilgililerin Birlik meslek kütüğündeki dosyasında saklanır.
Başarısız olanlarla ilgili sınav belgeleri ise Birlikçe 3 yıl süre için saklanır.
SAYILI SMMM VE YMM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı SM, SMMM ve YMM çalışma usul ve yöntemini belirlemektedir.
 1. Meslek Unvanı ile Yeterlilik İlkesi

 2. Mesleki Eğitim ve Bilgi

 3. Dürüstlük, Güvenilirlik ve Tarafsızlık

 4. Sır Saklama

 5. Sorumluluk:
 • Sosyal Sorumluluk: Toplum ve Devlete karşı sorumluluk taşır.

 • İşletme Sahip ve Yöneticilerine Karşı Sorumluluk: Meslek mensupları, İşletme sahip ve yöneticilerine doğru karar alabilmeleri için doğru ve güvenilir bilgi sağlar.

 • Meslektaşlara Karşı Sorumluluk: Meslek mensupları, ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve mesleki eğitimde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek sorumluluğunu taşırlar.
 1. Bağımsızlık

 2. Haksız Rekabet: Meslek mensupları, başka bir meslek mensubunun hizmet verdiği gerçek ve tüzel kişilere mesleki hizmet vermeye girişemezler. Ücret ve eleman temini gibi konularda birbirlerine zarar verecek davranışlarda bulunamazlar.
BÜRO EDİNME ZORUNLULUĞU:
 
 • Meslek mensubunun büro edinmesi ya da işyeri açması zorunludur.

 • Bağlı olduğu odanın bilgisinde iş yeri açmak zorundadır.

 • Açılan işyeri bağımsız büro şeklinde olmalıdır.

 • Mesleki faaliyetler, ev olarak kullanılan ikametgahlarda yürütülemez.

 • Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz.

 • Ortaklık kurulması ya da şirket kurulması halinde de işyeri açılması mecburidir.

 • Meslek mensupları, şirket kurmaları halinde, kayıtlı olduğu aynı oda sınırları içinde şube ya da irtibat bürosu açamaz.

 • O ildeki meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirilmesi halinde mümkündür.

 • İşyerinin ya da ikametgah adresinin değişmesi ya da taşınması durumunda ortaklık büroları ya da şirketler, on beş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar.

 • İşyeri açılışına dair yoklamalar odalar tarafından yapılır.

 • Büro edinen meslek mensupları, odaya kayıt olduktan itibaren üç ay içinde Büro Tescil Belgesi almak zorundadır.

 • Büro tescil belgeleri iki yılda bir vized ettirilir.
 

Bu öğeyi yazdır

  SMMM ve YMM Disiplin Cezaları Nelerdir
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 11:57 AM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

 • UYARMA: Meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
 
 • KINAMA: Meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.
 
 • GEÇİCİ OLARAK FAALİYETTEN MEN: Mesleki sıfatı saklı kalmak sureti ile altı aydan az, 1 yıldan fazla olmamak kaydı ile mesleki faaliyetten alıkoymadır.
 
 • YEMİNLİ SIFATINI KALDIRMA: YMM nin Yeminli sıfatının kaldırılmasıdır.
       ( Tasdik yetkisini mükerrer olarak gerçeğe aykırı kullanması durumunda )
 
 • MESLEKTEN ÇIKARMA: Meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.
 
 
 • Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Maliye Bakanlığınca ilk defa tespit edilen ve rapora bağlanan YMM ler hakkında geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, bu hususun tekerrür etmesi halinde yeminli sıfatının kaldırılması cezası verilir.
 
 • Üç yıllık bir süre içinde iki defa veya daha fazla disiplin cezası gerektiren davranışta bulunan meslek mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir.
 
 • Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan Disiplin cezası verilmez. Yetkili disiplin kurulu 10 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayanlar, bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
 
 
 • Disiplin cezaları kesinleşme tarihinde itibaren uygulanır.
 
 • Geçici olarak mesleki faaliyetten men, yeminli sıfatının kaldırılması, meslekten çıkarma, bir mahkeme kararı olmadan uygulanamaz.
 
 • Cezalar kesinleştikten sonra mesleki faaliyette bulunamazlar.
 
 • 3.4.5. maddelerin cezaları kesinleştikten sonra, Maliye Bakanlığı ilgili kuruluşlara bildirir, resmi gazetede ve odaların internet sitelerinde yayınlanır.

Bu öğeyi yazdır

  Türmob ne yapar ?
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 11:57 AM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

BİRLİK ( TÜRMOB )

Birliğin merkezi Ankara’dır.
Birlik, ülke genelindeki SMMM ve YMM odalarının katılımı ile kurulur.
Birlik, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
 
GÖREVLERİ:
 • Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak

 • Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumak

 • Odaları ilgilendiren konularda resmi merciler ile görüşmek,

 • Odalar arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıkları kesin olarak çözümlemek, uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek

 • Bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikleri hazırlamak

 • Milli ve milletlerarası kuruluşlara üye olmak, milletlerarası mesleki toplantılara katılmak

 • Maliye bakanlığınca verilecek görevleri yerine getirmek

 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak ve resmi makamlarca mesleki konularda istenen bilgi ve görüşleri vermek
 
Birliğin Gelirleri:
 • Birliğe dahil odaların gelirlerinden alınacak paylar

 • Birliğe ait mal varlığından sağlanan gelirler

 • Ruhsatname ücretleri

 • Genel Hükümler çerçevesinde elde edilen bağış yardımlar
 • GENEL KURUL : Odalar tarafından seçilen temsilcilerden oluşur.
Her oda 3 yıl için, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği 3 temsilciye ilave olarak her 75 üye için 1 asıl 1 yedek temsilciyi, Birlik Genel Kuruluna seçer.
Birlik Genel Kurulu 3 yılda bir EYLÜL ayında toplanır.
BGK, Birlik Başkanı, BYK, BDK talebi veya BGK üyelerinin en az 1/5 inin talebi halinde toplanır.
Üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, aynı koşullar burada da geçerli
En az 20 gün önce Toplantı yeri, günü ve gündemi tirajı 100.000 in üzerinde bir gazete ile ilan edilir.
Gündem; daha önceden belirlenmiş gündem dışında başka bir gündem konuşulması, BGK temsilcilerinin 2/5 inin yazılı talebi ya da toplantıda hazır bulunanların 1/5 inin talebi ile ilave bir konu görüşülebilir.
GÖREVLERİ:
a-   Seçmek: Birlik organlarının asıl ve yedek üyelerini seçer
b-   Onaylamak: Birlik bütçe ve kesin hesaplarını onaylamak, mesleki yönetmelikleri onaylamak
c-   Yetki Vermek: BYK na birliğin taşınır ve taşınmazları ile ilgili yetki vermek
d-   İbra Etmek: Birlik organlarını ya da başkanı ibra etmek, sorumlu olanları Disiplin Kuruluna sevk etmek
e-   Karara Bağlamak: BYK rapor ve tekliflerini karara bağlar.
f-    Belirlemek: Oda gelirlerinde alınan birlik payını belirlemek ( % 10 dan fazla olamaz)
g-   Karar Almak: Uyulması mecburi mesleki kararları almak
 
 • YÖNETİM KURULU: BYK, kayıtlı olduğu meslek odasında en az 3 yıl kıdemli olup, mesleğini fiilen icra eden üyeler arasından seçilir.
9 asıl 9 yedek üye seçilir, 3 yıl için seçilir. Asıl üyelerden en az 5 tanesinin YMM olması gerekmektedir.
Görev süresi bitenler yeniden seçilebilir. İki dönem kuralı burada da geçerli. Başkan veya en az 2 üyenin çağrısı ile toplanırlar. Başkan en az 5 yıl YMM yapmış olan meslek mensupları arasından seçilir.  3 toplantıya mazeretsiz gelmeyen üyeler istifa etmiş sayılır.
GÖREVLERİ:
a-   Genel Kurul kararlarını yerine getirmek
b-   Birlik adına kanunla tanına yetkileri kullanır
c-   Birlik adına taşınır taşınmaz veya alım satım işlemleri ile ilgili yetki vermek
d-   Bütçeyi yapmak ve uygulamak
e-   Odalarca önerilen giriş ücreti, yıllık aidat, kurs ya da staj ücretlerini Maliye Bakanlığının tasdikine sunmak
f-    Odalardan görüş almak suretiyle Asgari Ücret Tarifelerini Maliye Bakanlığının tasdikine sunmak
g-    Kanunda belirtilen sınavları yapmak
h-    Mesleki ruhsatları vermek
ı-    Kanunla verilen diğer işleri yapmak
 
3- BİRLİK DİSİPLİN KURULU:  Birlik Disiplin Kurulu üyeleri, meslek odasında en az 3 yıl kıdemli olup, fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından 3 yıl için seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur.
GÖREVLERİ:
a-   Birlik Disiplin Kurulu, Oda disiplin kurulu kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermekle yükümlüdür.
b-   Kararları kesindir.
c-   Birlik Disiplin Kurulunun itirazların reddine ait kararları Maliye Bakanlığının tasdiki ile kesinleşir.
 • BİRLİK DENETLEME KURULU: Birlik Denetleme Kurulu, meslek odasında en az 3 yıl kıdemli, mesleği fiilen yapan meslek mensupları arasından 3 yıl için 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Üyelerden en az birinin YMM olması zorunludur.
 
GÖREVLERİ: Denetleme Kurulu, Birliğin işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta Genel Kurula rapor vermekle görevlidir.
NOT: Denetçiler Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak oy kullanamazlar.
BİRLİK İMDAT 953 / 531 Dahili
 
 
ODA VE BİRLİK ORGANLARININ DENETİMİ:  Maliye Bakanlığı, Oda ve Birlik organlarının görevlerini kanuna uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve mali işlemlerini, hazırlayacağı yönetmelikle belirlenecek esaslara göre denetlemeye yetkilidir.
Odalar, her yılsonu itibari ile üyelerine ilişkin Maliye Bakanlığının talep etmiş olduğu bilgileri, Ocak ayı sonuna kadar bildirmekle yükümlüdür.
Odalar ve Birlik her yılın faaliyet raporlarını ve mali tablolarını, izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar internet sitesinde yılsonuna kadar yayınlamalıdır.
 
ODA VE BİRLİĞİN YURTDIŞINDA TEMSİLİ: Odalar veya birliği temsil etmek üzere milletlerarası toplantı ve kongrelere katılmak Maliye Bakanlığının iznine tabidir.
 
MESLEK SIRLARI: Meslek mensupları ve yanlarında çalışanlar, işleri dolayısı ile öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler. Ancak suç teşkil eden durumları bildirmekle yükümlüdür. Oda ve Birlik personeli hakkında uygulanır.
 
MESLEK GELİŞTİRME EĞİTİMİ: Meslek mensuplarının, mesleki faaliyetlerini fiilen devam ettirmeleri için Birlik ve odalar tarafından düzenlenecek mesleki geliştirme ve eğitim seminerlerine katılmaları zorunludur.
 
 
REKLAM YASAĞI: Meslek mensupları iş elde etmek için reklam sayılabilecek faaliyette bulunamazlar.
Tabela veya basılı kâğıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki unvanların dışında başka sıfat kullanamazlar.(Akademik unvan hariç)
 
 
YASAKLAR:  SMMM ve YMM bu unvan ve tasdik yetkisi ile
 • Hizmet Akdi ile çalışmazlar.

 • Ticari faaliyette bulunamazlar.

 • Meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.

 • YMM, eşi ve 3.dereceye kadar hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar,

 • YMM, eşi ve 3.dereceye kadar hısımları olan SMMM baktıkları işleri tasdik edemezler.

Bu öğeyi yazdır

  SMMM VE YMM ODALARI ne iş yapar
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 11:56 AM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

ODALARIN KURULUŞU: SMMM ve YMM odaları ayrı ayrı kurulur.

ODALARIN KURULUŞ AMAÇLARI:
 • Meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak

 • Mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak

 • Mesleklerin genel menfaate uygun doğrultuda gelişmesini sağlamak

 • Meslek mensuplarının birbirleri ve işletme sahipleri ile olan ilişkilerinde güveni ve dürüstlüğü hakim kılmak
ODALARIN KURULUŞU:
 • En az 250 meslek mensubunun bulunduğu il ve ilçe merkezlerinde birer oda kurulur.  ( Büyükşehir sınırları içindeki ilçeler hariç)

 • Odalar bulundukları il ya da ilçenin adı ile anılır

 • İlçelerde en az 250 meslek mensubunun yanı sıra en az 100 meslek mensubunun yazılı talebi şartı aranır.

 • Yeterli sayıda üye olmayan il ya da ilçe merkezlerinin en yakın odaya bağlanması ya da bölge odalarının kurulmasına birlikçe karar verilir.

 • Odalar kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu araç ılığı ile Maliye Bakanlığına bildirerek tüzel kişilik kazanır.
ODANIN GELİRLERİ:
 • Oda Giriş ücreti

 • Yıllık Üye Aidatları

 • Yardım ve Bağışlar

 • Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri

 • Diğer Çeşitli gelirler
 
NOT: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiili olarak icra etmeyenler, Oda Giriş Ücreti ve Yıllık Üye Aidatının % 50 sini öderler.
 
 
ODALARIN ORGANLARI:
 • ODA GENEL KURUL:

 • Genel Kurul odaya kayıtlı üyelerden oluşur.

 • Genel Kurul 3 yılda bir MAYIS ayında toplanır.

 • Genel Kurul ayrıca; altta yer alan durumlarda en geç 15 gün içinde toplantıya çağrılır.
 1. Oda Başkanı tarafından

 2. Oda Yönetim ya da Denetim Kurulunun Talebi ile

 3. Odaya kayıtlı üyelerin 1/5 inin yazılı talebi;
 • Her toplantıdan en az 10 gün önce üyeler iadeli taahhütlü mektup ya da tebliğ yolu ile toplantıya davet edilir.

 • Üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar.
**Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise, 2. Toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak 2. Toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından aşağı olamaz.
 • Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri Başkanlık divanına, kararların objektif olması amacıyla, seçilemezler.
 
GÖREVLERİ:
 • Seçmek: Oda organlarının asıl ve yedek üyelerini, birlik temsilcilerini seçmek

 • Onaylamak: Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları onaylamak

 • Yetki Vermek: Odanın taşınır ve taşınmaz malları ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki vermek

 • İbra Etmek: Oda organlarının başkan ve üyelerini ibra etmek ve sorumlu olanları Disiplin Kuruluna sevk etmek

 • Teklifte Bulunmak: Uyulması zorunlu mesleki kararlarla ilgili Birliğe teklifte bulunmak

 • Karara Bağlamak: Yönetim Kurulu rapor ve tekliflerini karara bağlamak

 • Belirlemek: Oda giriş ücreti, Yıllık aidat tutar ve ödemelerini belirlemek

 • Kanunun verdiği diğer görevleri yapmak
 
 • ODA YÖNETİM KURULU:
Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından odaya kayıtlı, mesleği fiilen icra eden en az 3 yıl kıdemli üyeler arasından seçilir.
***Üye sayısı 100 den az olan yerlerde 3 Yıl şartı aranmaz.

Üye sayısı, 999 ve daha az olan odalarda              5 asıl   5 yedek
Üye sayısı 1000-5000 arası olan odalarda              7 asıl   7 yedek
Üye sayısı 5001- daha üstü olan odalarda             9 asıl   9 yedek
 
 • Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Bir odanın iki dönem üst üste başkanlığına seçilmiş olanlar aradan 2 seçim dönemi geçmeden Yönetim Kuruluna seçilemezler.

 • Ayda bir, başkan veya iki üyenin çağrısıyla toplantı yapılır.

 • 3 olağan toplantıya gerekçesiz olarak katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır.
 
GÖREVLERİ:
 • Odanın bütçe ve kesin hesaplarını hazırlar, Genel Kurula sunar ve uygular

 • Çalışmaları ile ilgili Genel Kurul’a rapor sunar, Genel Kurul kararlarını yerine getirir

 • Taşınır, taşınmaz konusunda ya da alım satım konularında bir üyeye yetki vermek

 • Kanunla belirlenmiş diğer işleri yapmak
 
3- DİSİPLİN KURULU:
Genel Kurul tarafından;
Üye sayısı 50 ye kadar olan odalarda                    3 asıl   1  yedek
Üye sayısı 50 den fazla odalarda                            5 asıl   3  yedek
 • Görev süresi 3 yıldır, yeniden seçilebilir, en az 3  yıl kıdem aranır

 • Oda Disiplin Kuruluna kararlarına karşı, ilgililer 30 gün içinde Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.
Bunun dışında kalan itirazlarda süre 15 gündür.
 • DENETLEME KURULU: Genel Kurul tarafından, 3 yıl için 3 Asıl 1 Yedek üye seçilir.
Odanın hesap ve işlemlerini denetler. Bu konuda Genel Kurula rapor sunar.
Denetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul Toplantılarında oy kullanamazlar.
 
ODA ORGANLARININ GÖREVDEN ALINMASI:
Oda organlarının amaçları dışında faaliyette bulunması halinde, Maliye Bakanlığı ya da ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılığı talebi ile ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE dava açılır.
Seri yargılama usulü ile 3 ay içinde dava sonuçlanır.

Oda organlarının görevden alınması halinde, Birlik Yönetim Kurulu tarafından meslek mensupları arasından 5 kişilik komisyon seçilir.
Bu durumda en geç 1 ay içinde yeniden seçim yapılması gerekir.
Görevden alma Genel Kurul hakkında uygulanmaz.
 
ODALARIN FAALİYETTEN MEN EDİLMESİ:
Suç veya suçun devamını önlemek veya yakalanmanın gerektirdiği hallerde, gecikmede sakınca varsa, Vali odaları faaliyetten men edebilir.
Vali, kararını 24 saat içinde ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE ( nöbetçi hakime) bildirir. Nöbetçi hakim 48 saat içinde kararını açıklar, aksi takdirde idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Bu öğeyi yazdır

  SMMM ve YMM olma Genel ve özel şarlar
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 11:55 AM - Forum: Staja Başlama - Cevap Yok

MESLEK MENSUBU OLMANIN GENEL ŞARTLARI:

 • C. Vatandaşı olmak

 • Medeni Hakları Kullanma Ehliyetine ( Fiil ehliyetine ) sahip olmak

 • Kamu haklarından mahrum olmamak

 • TCK 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş dahi olsa, kasten işlenmiş bir suçtan dolayı 1 yıl ve üstünde hapis cezası almamak,
Kaçakçılık, vergi kaçırma, hırsızlık gibi suçlardan ceza almamak.
 • Ceza ve disiplin soruşturması sonucu memuriyetten çıkarılmamış olmak

 • Meslek şeref ve hassasiyetine uymayan davranışlarda bulunmamak
 
Bu koşullara sahip olmayan meslek mensupları hakkında;
 • Çalışanlar listesinden kayıtlarını silme

 • Meslekten çıkarma cezası uygulanır.
 
MESLEK MENSUBU OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI: (SMMM İÇİN)
 • Hukuk, İktisat, İşletme vb alanlardan lisans ya da lisansüstü seviyede mezun olmak

 • Smmm, Ymm yanında, denetiminde, gözetiminde 3 yıl süre ile staj yapmak

 • SMMM sınavını kazanmış olmak

 • SMMM ruhsatını almış olmak
NOT: Vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmuş kişilerde, YMM sınavında başarılı olmaları durumunda SMMM sınavını kazanma şartı aranmaz.
MESLEK MENSUBU OLMANIN ÖZEL ŞARTLARI: (YMM İÇİN)
 • 10 Yıl süre ile SMMM olmak

 • YMM sınavında başarılı olmak

 • YMM ruhsatını almış olmak

 • YMM, fiili olarak göreve başlamadan önce ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’ nde yemin ederler.

Bu öğeyi yazdır

  Smmm ve Ymm ne iş yapar ?
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 11:54 AM - Forum: SMMM Bitirme - Cevap Yok

SMMM TEK BAŞINA YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER:

 • GKGMİ ve standartlarına uygun olarak gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin defter ve belgelerini tutmak

 • Beyanname Düzenlemek

 • Gelir Tablosu Düzenlemek

 • Bilanço Düzenlemek

 • Diğer İşlemleri Yapmak
YMM TEK BAŞINA YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER:
 • Tasdik yapabilirler.

 • Defter tutamazlar.

 • Muhasebe Bürolarına ortak olamazlar.
SMMM / YMM YAPABİLECEĞİ İŞLER:
 • Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek

 • Muhasebe, Mali Mevzuat, Vergi, Finansman gibi alanlarda danışmanlık yapmak

 • Denetim, analiz, inceleme yapmak ve sonuçlarını raporlamak, gerekli yazışmaları yapmak

 • Bilirkişilik, tasfiye memurluğu, hakemlik, murakıplık yapmak.

Bu öğeyi yazdır

  Mali Müşavirin Yasaklı Haller
Gönderen: Suat ADANAN - 06-12-2018, 11:47 AM - Forum: SMMM Bitirme - Cevap Yok

1) Homeofis şeklinde çalışmazlar,
2) Sadece aynı unvana sahip meslektaşlarıyla aynı ofis içerisinde faaliyet gösterebilirler. Ofisleri bir ticarethane ile veya başka bir mesleği icra eden kişilerle iç içe olamaz.
3) Birden fazla mesleki unvana sahip kişiler tek unvan kullanabilirler. Örneğin; bir kişi hem Avukat, hem Mali Müşavir ise sadece bu unvanlardan birini kullanmak zorundadır.
4) Tabela, kartvizit, zarf, broşür, antetli kağıt ve benzerlerinde mevzuata aykırı hareket edemezler,
5) Birbirleri hakkında olumsuz söylem ve eleştirilerde bulunamazlar,
6) Reklam yapamazlar,
7) Ücret tarifesi altında iş alamazlar,
8) Ruhsatlarını kiraya veremezler,
9) Başka meslektaşının yetkilerini ve şifrelerini kullanamazlar,
10) Meslekten atılan kişilerle hiçbir şekilde çalışamazlar,
11) Sözleşmesiz iş alamazlar,
12) Mesleği icra ederken aynı zamanda tacir veya esnaf olamazlar, ticari vekillik, ticari mümessillik ve acentelik yapamazlar,
13) Adi ve Kolektif şirketlere ortak olamazlar, komandit şirketlere ise komandite ortak olamazlar,
14) Limited ve Anonim şirketlerde yönetim kurulunda görev alamazlar (Bağımlı çalışan meslek mensupları hariç),
15) Marka tescili yapamazlar.

Bu öğeyi yazdır