Konuyu Değerlendir
 • 0 Oy - 0 Ortalama
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

YMM VE SMMM SINAV YÖNETMELİĞİ


YMM VE SMMM SINAV YÖNETMELİĞİ konusu, Staja Başlama forumunda tartışılıyor.
#1
YMM VE SMMM SINAV YÖNETMELİĞİ
 
TEMEL ESASLAR:
 
 • YMM ve SMMM adaylarının sınava tabi tutulmaları ve sınavlarda başarılı olmaları esastır.

 • Sınavlar, YMM ve SMMM adayları için genel ve özel şartlar ile mesleklerin gerektirdiği diğer nitelikleri göz önüne alınarak yapılır.

 • Yazılı olarak yapılacak sınavlarda gizlilik esastır.

 • Sınavlarla ilgili hususlar Birlikçe belirlenir.
 
 
SINAV ZAMANLARI: YMM sınavları, yılda 2 defa, SMMM sınavları yılda 3 kez yapılır.
 
SINAVLARIN YAPILMASI:
 
SINAV NOTLARI:
YMM sınavında başarılı olmak için 100 üzerinden en az 50 alınması ve notların aritmetik ortalamasının 65 olması gerekir.
SMMM sınavında başarılı olmak için 100 üzerinden en az 50 alınması ve notların aritmetik ortalamasının 60 olması gerekir.
 
NOT: Yanında staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen tezkiye not ortalaması ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir.
 
SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILMASI:  Sınava katılanlardan genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış işlemler iptal edilir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemezler.
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınavlarda sorulacak soruların önceden bilindiğinin tespiti halinde , katılanların tümü için geçerli olmak üzere sınav iptal edilir.
 
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:  Sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Sonuçların odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile Birliğe yapılır.
Birlikçe en geç 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene yazılı olarak bildirilir.
Karar kesindir, yargıya gidilebilir.
 
YMM SINAVI: YMM Sınavında başarılı olamayanlar, 2 yıl içinde 3 sınava daha girebilirler. Bu sınavlara 100 üzerinden 65 puandan az olan konuları kapsar.
 
SMMM SINAVI: SMMM sınavında başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yılda 4 sınava daha girebilir. 100 üzerinden 60 puandan az not alınan konuları kapsar.
Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar ya da başarılı olamayanlar 2 yıl süre ile meslek sınavlarına alınmazlar.
2 yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere sınava katılabilirler.
 
 
SINAV BELGELERİNİN SAKLANMASI:
Başarılı olanların belgeleri ilgililerin Birlik meslek kütüğündeki dosyasında saklanır.
Başarısız olanlarla ilgili sınav belgeleri ise Birlikçe 3 yıl süre için saklanır.
SAYILI SMMM VE YMM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı SM, SMMM ve YMM çalışma usul ve yöntemini belirlemektedir.
 1. Meslek Unvanı ile Yeterlilik İlkesi

 2. Mesleki Eğitim ve Bilgi

 3. Dürüstlük, Güvenilirlik ve Tarafsızlık

 4. Sır Saklama

 5. Sorumluluk:
 • Sosyal Sorumluluk: Toplum ve Devlete karşı sorumluluk taşır.

 • İşletme Sahip ve Yöneticilerine Karşı Sorumluluk: Meslek mensupları, İşletme sahip ve yöneticilerine doğru karar alabilmeleri için doğru ve güvenilir bilgi sağlar.

 • Meslektaşlara Karşı Sorumluluk: Meslek mensupları, ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve mesleki eğitimde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek sorumluluğunu taşırlar.
 1. Bağımsızlık

 2. Haksız Rekabet: Meslek mensupları, başka bir meslek mensubunun hizmet verdiği gerçek ve tüzel kişilere mesleki hizmet vermeye girişemezler. Ücret ve eleman temini gibi konularda birbirlerine zarar verecek davranışlarda bulunamazlar.
BÜRO EDİNME ZORUNLULUĞU:
 
 • Meslek mensubunun büro edinmesi ya da işyeri açması zorunludur.

 • Bağlı olduğu odanın bilgisinde iş yeri açmak zorundadır.

 • Açılan işyeri bağımsız büro şeklinde olmalıdır.

 • Mesleki faaliyetler, ev olarak kullanılan ikametgahlarda yürütülemez.

 • Bir meslek mensubunun birden fazla bürosu olamaz.

 • Ortaklık kurulması ya da şirket kurulması halinde de işyeri açılması mecburidir.

 • Meslek mensupları, şirket kurmaları halinde, kayıtlı olduğu aynı oda sınırları içinde şube ya da irtibat bürosu açamaz.

 • O ildeki meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı, şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirilmesi halinde mümkündür.

 • İşyerinin ya da ikametgah adresinin değişmesi ya da taşınması durumunda ortaklık büroları ya da şirketler, on beş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar.

 • İşyeri açılışına dair yoklamalar odalar tarafından yapılır.

 • Büro edinen meslek mensupları, odaya kayıt olduktan itibaren üç ay içinde Büro Tescil Belgesi almak zorundadır.

 • Büro tescil belgeleri iki yılda bir vized ettirilir.
 
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi